Kosmische informatie

KOSMISCHE INFORMATIE

Ontvangen door Nienke

De kosmos is opgebouwd uit vele sferen en dimensies, volgens een bepaalde wetmatigheid. Die wetmatigheid herkennen jullie het beste, door je af te stemmen op het symbool dat jullie kennen als Flower of Life*). Het laat zien hoe een heelal kan uitdijen volgens bepaalde principes. Die principes worden gehanteerd door hen, die jullie Elohim noemen, Bouwers van Vorm. Daardoor kunnen zonnen, manen, planeten, zwarte gaten, reuzen en dwergen (astronomisch gesproken) ontstaan in een uitdijend aantal universa, in een oneindig scheppend proces. Voor jullie nauwelijks te bevatten, maar voor ons volgens een bepaalde wetmatigheid, natuurlijke wetmatigheid. Schepping, creatiekracht, ten top. 

Waarom nu die Flower of Life? Welnu, door de mensheid dit symbool te geven, stemt men zich af op die natuurlijke wetmatigheid. Daardoor verschuift de innerlijke Blauwdruk van de mens, vervat in het DNA, naar steeds meer heelheid, de natuurlijke staat van de mens. Het verschaft inzicht aan het lichaam, alle lichamen van de mens, om zich uit te lijnen met het Al in zijn meest volmaakte vorm. En dat is waar de Aarde-Van-Nu op zit te wachten, omdat ook zij is opgebouwd uit deze lagen en dimensies, deze heelheid, vervat in haar Wezen.

De organische vorm van de Flower of Life geeft alle leven op Aarde, daar steeds beter op afgestemd, de oplossing tot nieuwe heelheid. Het doet begrijpen dat alles Een is, een en verbonden met elkaar. Het doet begrijpen dat alles in volmaakte harmonie samen werkt naar de beste uitkomst voor allen, zonder inspanning, met gemak en gratie. Het is heel. Compleet. Het is het principe van God.   

Afbeelding invoegen

 *) De Flower of Life

Vanuit de punt wordt alles geboren. Maar de punt breidt uit tot de bol. De bol is het leidend principe, die zichzelf d.m.v. de torus altijd weer herschept en vernieuwt. Dat geldt voor de planeet, maar evenzeer voor het menselijk lichaam. De volmaakte vorm ontwikkelt zich in 7 stadia. Het zevende stadium heb je getekend **). Van daaruit, in rust en stilte, kan iedere ontwikkelingsvorm geboren worden. Dat is het moment van nu, van deze tijd, voor jou en de jouwen. De mensen die nu contact zoeken en komen zijn de jouwen, waar je iets voor kunt betekenen. De ontwikkelingsweg wordt gekozen op volmaakte timing. Die is nu nog niet aangebroken. Wel is er deze dagen een immense doorbraak aan bewustzijn. Dat merk je, dat voel je, dat weet je. Die doorbraak is een poort naar vernieuwing, naar nieuwe vormen, die 'in due time' zichzelf zullen openbaren.

De bollen, Metatrons Cube vormend, leven in jou. Je lijnt jezelf er mee uit. Je uitlijnen op volmaaktheid brengt heelheid, heel zijn, voort. De innerlijke ontdekkingsweg bewandelen is altijd de beste. Forceer dus niets. Laat gebeuren. Soms slaap je diep, soms ook niet. Laat ook dat gebeuren. In het ene geval komt de download, in het andere geval de integratie. Beide vormen zijn goed en nodig en houden elkaar in perfecte balans.

Iedere cel in het lichaam bevat in de kern een zwart gat. Dat is de kern van de torus. Vandaar vindt vernieuwing plaats en regeneratie. Ieder menselijk lichaam wordt omvat door een energetische torus, met het menselijk hoger hart als energetische kern, als zwart gat. Alle zwarte gaten van alle vormen zijn verbonden met elkaar in één veld. Al is de uiterlijke vorm verschillend, de zwarte gaten zijn dat niet. Ze zijn de trechters van eeuwigdurende vernieuwing, verandering en bewustzijn van Al Dat Is.

Het Alziend Oog wordt vaak verkeerd uitgelegd. Het is geen oog dat over het Al toezicht houdt. Het gaat om de pupil. Vertaal je de pupil als zwart gat, dan is dat ook weer verbonden met Alles in het Al.

 Afbeelding invoegen

    **) De Vrucht van het Leven     

Benut de stilte van de nacht voor zaken van de ziel. De slaap komt en gaat, maar wat blijft is de innerlijke verbinding, altijd weer. En in die verbinding kan het gebeuren. Inzichten, nieuw verworven kennis, ligt op je te wachten als je de tijd neemt voor innerlijke rust en focus op het Nieuwe, dat staat te gebeuren.

Het is een gebeurtenis en tegelijkertijd is het een innerlijk proces. Een proces van heelwording door intensere verbinding met je Oorsprong, met de Oorsprong van alle Leven. Want wat is leven anders dan steeds wederom geboren worden, steeds wederom nieuw worden, steeds wederom, als kind van de Schepping, nieuwe ervaringen creŽrend vanuit innerlijke Bron en afstemming? Het stiltepunt in jezelf, dat steeds weer zorgt voor een nieuwe trans van leven en ervaren. DŠt is het geheim van de torus, de vorm die zichzelf eeuwigdurend herschept en in stand houdt. 

Afbeelding invoegen

De Torus   

En dat is het proces waar jullie in zitten. Naar binnen gezogen worden, het stiltepunt beleven, waarin alles Een is en je de Eenheid met Alles kunt voelen, ervaren, beleven, om van daaruit in een nieuwe cyclus weer naar buiten te draaien. Zoals de seizoenen:de winter is het stiltepunt, de lente de volgende 'swing' naar buiten. En jullie wacht zoveel moois op die nieuwe trans van bestaan. Onvoorstelbaar voor de mens van nu, een intense belevenis voor de mens van morgen en overmorgen. Jullie beleven het. Jullie leven het. Het is jullie gegeven om juist nu op Aarde te zijn, om dit mee te maken.

De dageraad brengt een nieuwe dag. Iedere nieuwe dag kan een keerpunt zijn in een mensenleven. Iedere nieuwe dag brengt nieuwe kansen. Kansen op nieuwe ervaringen, of kansen om dingen anders te doen dan je gewend was. Hoe vollediger je oude dingen kunt opruimen, niet alleen trauma's en ervaringen los laten, maar ook overtuigingen en ideeŽn over hoe het hoort te zijn, omdat het altijd al zo was, des te vollediger kun je het Nieuwe toelaten, verwelkomen en omarmen.

Hoe wil je graag leven? Verken wat je zou willen ervaren, in plaats van je leven steeds weer te creŽren op grond van oude dingen. Leer om verrassend Nieuw te denken en te verwachten. Zie hoe nieuwe dingen alleen kunnen ontstaan als je jezelf als Nieuw ervaart. Word als een pasgeborene, die alleen in het Nu voelt wat hij voelt, ervaart wat hij ervaart, kenbaar maakt waar hij behoefte aan heeft en wacht af wat dat doet in het zich ontvouwen van je Nieuwe Leven.

Ieder mens draagt de coderingen in zich om Mens te kunnen worden, in de ware zin van het woord. Deze Mens is wakker en bewust genoeg om een liefdevolle, stevige tegenbeweging in gang te zetten. Dat is geen daad van revolutie. Het is een innerlijke, liefdevolle stevigheid, die in waarheid naar buiten brengt wat in deze Mens leeft. Een innerlijke houding van dienstbaarheid aan het Grote Geheel.

Wat is daarvoor nodig? Het loslaten van al het 'oud zeer'. Het loslaten van gevoelens van minderwaardigheid, schuld of schaamte. Het vergeven van zichzelf en de ander, omdat het

Rad van Avontuur dat Leven heet alleen maar een veelheid aan levenservaringen op het grote Speelbord van het Leven deed ontstaan. Met begrip voor zichzelf, met begrip voor de ander. Met loslaten van oude overtuigingen en conditioneringen. Met loslaten van datgene wat niet meer passend is om te doen, waar in té grote dienstbaarheid aan de ander de liefdevolle dienstbaarheid aan zichzelf keer op keer werd vergeten. 

 Afbeelding invoegen

Het is het openstaan van het hart, open voor alles en allen. Het is het innerlijke weten dat God geen alwetende man op een troon is, geen aparte persoonlijkheid, maar het collectief van het geheel én het punt van stilte, waar het grote geheel om draait, wentelt, zich vormt in een oneindige cyclus van uitdijen, ervaren, inkrimpen, tot stilte komen, om van daar uit weer uit te dijen in een nieuwe ervaringsronde. Het is dit alles, dat de coderingen wakker maakt. Het is het ruimte geven aan de oorspronkelijke blauwdruk en de blauwdruk van nieuwe ervaringen, door de coderingen gewekt om bewust te worden beleefd en ingezet. Het is de ander herkennen en erkennen als onderdeel van hetzelfde scheppingsproces, want dat is wat alles gelijk maakt. Plant, dier, mineraal, mens, geometrische vorm, klank, kleur, alles ondergaat dit proces. Er is geen verschil. Er zijn alleen verschillende uitingsvormen in hetzelfde scheppingsproces.

Maar waar die uitingsvormen hun coderingen van de Nieuwe Blauwdruk wakker en actief hebben, ontstaat een nieuwe klank, nieuwe kleur, nieuwe vormen, die samen kunnen gaan in een nieuwe melodie. Het is het Lied van de Schepping, gecomponeerd en uitgevoerd door allen tezamen. Het bezingt de liefdevolle, bewuste keuze om Mens te worden en te zijn en te leven. Een Mens, die in co-creatie met het geheel zorgt voor het ontstaan van de Nieuwe Aarde.

Ieder, op eigen manier, passend bij zichzelf, kan bijdragen. Dus: laat los, kom tot innerlijke stilte, verwelkom de Nieuwe Blauwdruk en de nieuwe coderingen die wakker worden, om later actief mee te kunnen helpen om een nieuwe Scheppingsronde in te luiden.

Het vector equilibrium verbindt alle zwarte gaten en oneindige vormenrijkdom en houdt alles in evenwicht, in balans. Het is tevens het scheppend en barend principe van de Kosmos. De bollen ontstaan uit baring. De torus houdt alles door vernieuwing en regeneratie in topconditie en het vector equilibrium houdt alles door perfecte uitlijning in balans. Ook daar weer ontdek je de geometrie: de gulden snede verbindt alles tot in oneindigheid uitbreidend en tot in de kleinste vormen inkrimpend. Daar heb je het scheppende principe. En zo is het mannelijk en vrouwelijk in perfecte balans en harmonie.  

Afbeelding invoegen

Het Vector Equilibrium

Wat betekent dit nu voor de individuele mens? Wel, die harmonie is te vinden in iedere lichaamsverhouding. De celdeling gaat volgens het kosmisch principe van 7 stadia, waarna de verscheidenheid volgt, volgens de gulden snede. Dat zie je in de zonnebloem en in het slakkenhuis, maar ook in de lichaamsverhoudingen van de mens, van de plant, van de bloem, van het dier, van het mineraal. Als je afwijkingen ziet, verwelkom die dan, want die geven ruimte aan de verscheidenheid. Maar waar eens alles uiteenvalt in een bonte verscheidenheid, zo komt alles weer samen in perfecte harmonie, om opnieuw geboren te worden volgens het principe van de torus. Zo heeft de Aarde en ook dit Universum de 7 stadia doorlopen, de verscheidenheid beleefd, evenals de veelheid aan ervaringen, om vervolgens via het stiltepunt op een nieuwe trans van ervaringen te belanden. Een innerlijk proces, wat zich uiterlijk eveneens manifesteert.

Interconnectedness betekent dat alles verbonden is met alles. Het is de enige manier om universa te laten draaien en in stand te houden. Het is de enige manier op leven op planeten toe te staan om zich te ontwikkelen. Het is de enige manier om in te zien dat je onderdeel bent van het Grote Geheel, de enige manier om in te zien dat liefde alles bijeen houdt en de enige manier om in te zien hoe natuurlijk het leven is, als je je houdt aan de wetmatigheden van de Kosmos.

Afbeelding invoegen

Met liefde als dragende midden is de mens in staat tot grote dingen. Want die liefde is wat de zwarte gaten verbindt door middel van het vector equilibrium. Dus de zwarte materie, de oermaterie, is de bouwstof voor Liefde, Goddelijke Liefde. En die bouwstof is weer nodig om in harmonie te scheppen. En die harmonie is weer nodig om het speelveld te scheppen, waarop beschavingen zich kunnen ontwikkelen.

In die toestand is de Aarde nu. Er zijn op het pad van niet-liefde ervaringen genoeg opgedaan om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen over wat liefde vermag in een mensenleven. En daarmee bedoelen we niet de kleine vorm van menselijke liefde, maar de Goddelijke vorm van Onvoorwaardelijke Liefde, die, eenmaal geboren en wakker gemaakt in de mens, bewust ingezet kan worden, tot wonderen kan leiden, versnellende acties doet ontstaan naar steeds meer liefde. En een oneindige stroom aan informatie zal wakker worden, om tot steeds meer liefdevolle acties en aanwezigheid te geraken.

Liefde, liefde, liefde. Bezongen in vele talen, vaak verkeerd uitgelegd. Het Lied van de Schepping bezingt de Goddelijke Liefde. De Liefde die het individu doet beseffen de eenheid van alles, waarbij het individu zich opgenomen weet in een oneindige stroom van Liefde. Liefdevolle ontmoetingen ontstaan, waar Onvoorwaardelijke Liefde de drijfveer is. En in die onvoorwaardelijkheid wordt de Nieuwe Aarde geboren, steeds weer opnieuw, mens voor mens, hart voor hart, connectie voor connectie. Alles is onderdeel van het Grote Plan: de Aarde verheffen tot een planeet van Liefde. Een Liefdesplaneet, geboren uit niet-liefde en opgegroeid tot ware, onzelfzuchtige Liefde, met voorbijgaan aan het kleinere en het omarmen van het Grotere.

Het Kosmische plaatje is altijd groter en veel omvattender dan je kunt overzien met Aardse ogen. Het is een steeds uitdijend bewustzijn van Al, met de ogen van steeds meer Al-Dat-Is. Een 'ungoing process, day after day'. En dat stopt nooit. Het is een cyclus die zich tot in het oneindige herhaalt, in steeds wijdere kringen en bogen van uitdijend bewustzijn. Waar ogenschijnlijk wordt ingekrompen, richting het zwarte gat, de torusstilte, wordt in wezen alles samengebald voor een grote sprong in een nog oneindiger kring en cyclus.  

Bekijk je de torus goed, dan zul je zien dat de gevormde 'ringen' dichter om de torusvorm wentelen en ook veel wijder uiteen. Je begint altijd met een meer de torus omsluitende 'ring', om iedere keer na het stiltepunt een wijdere 'boog' te maken, waardoor je bewustzijn steeds kan uitdijen.

                    Afbeelding invoegen

                     Torus om Aarde 

Want wat is er tegen dat je steeds weer andere vormen van torusbewustzijn exploreert? De eencellige met zijn torus, de meercelligheid, waarin je de ervaring van verschillende torussen kunt exploreren, waarna je een daardoor ontstane, meer complexe vorm kunt belichamen. Als mens, maar ook als planeet, of als bewustzijn van een heel universum, wat jullie vaak betitelen met het woord 'logos', wat op zich ook weer 'woord' betekent. En dat klopt, want deze energievorm wordt gedragen door klank. De oerklank, de grondtoon, is het hart van God, wat op zich ook weer een stiltepunt van een nog veel complexer werkende torus vormt. Zo breidt het zich eeuwig uit en vormt het een lied, een symfonie, die de hele Schepping beslaat.

 Afbeelding invoegen