TIJDPERK VAN LIEFDE

29-09-2016

Het Tijdperk van Liefde is aangebroken op Aarde. Een bijzondere tijd, waarin mensen een eerste begin maken op het pad van Zelf-Liefde. Die Zelf-Liefde ontwikkelen is onontbeerlijk. Want hoe kun je Zelf-Liefde verenigen met ontkrachting van jezelf via gevoelens van schuld, schaamte, niet goed genoeg zijn, noem maar op? De eerste stap op het pad van Liefde, met een hoofdletter L, is het ontwikkelen van Zelf-Liefde.

Hoe doe je dat? Hoe bewerkstellig je voor jezelf meer Liefde, in de zin van met meer Liefde naar jezelf kijken en al je handelingen? Observeer jezelf, zonder kritiek, zonder oordeel, observeer. Zie wat je doet en nalaat, kijk waar je behoeftes liggen. Poets jezelf niet meer uit, geef je zelf niet meer weg, maar beoefen Zelf-Liefde, die begint met begrip te hebben voor jezelf, je zelf gekozen paden, je beslissingen, je gevoelens. Je dierbaren begrijpen dit niet, begrijpen je niet meer? Leg uit, standvastig, dat je gekozen hebt voor het pad van Zelf-Liefde en dat zij hetzelfde recht hebben. Dat is gezond egoÔsme, omdat zij uiteindelijk leidt tot begrip voor alles en iedereen, maar begint bij begrip voor zichzelf. Als je begrijpt, kunt je het plaatsen. Vergeven is zelfs niet meer nodig. Je hoeft het alleen maar te begrijpen, zodat je jezelf kunt liefhebben waar je eerst alleen maar je falen zag, of je nalaten, of wat in jouw ogen fouten waren. Die fouten waren geen fouten, maar leermomenten, ervaringen om van te leren. Je mag ze dus met de ogen van Zelf-Liefde bekijken, er om glimlachen, zoals je glimlacht om de pogingen van een kind om zichzelf neer te zetten op Aarde, vanuit eigen perspectief, wat niet het meer omvattende perspectief van de volwassene is. Kijk met volwassen, liefdevolle ogen naar jezelf. Meer hoef je niet te doen om je Zelf-Liefde te ontwikkelen.

Liefde, liefde, liefde. Bezongen in vele, vele liederen, er naar gestreefd en gewanhoopt. Wat hébben veel mensen op Aarde gezocht, gesmeekt, gevonden wat in hun hart leeft. Want alle niet-liefde in al die vele levens leidde wél tot de Liefde, met een hoofdletter L.         Want al die ervaringen gaven zicht op wat er wel en/of niet mogelijk was op het gebied van de Liefde.                                                                  Want wat is Liefde?                                                                                                                                                                                                                                      Hoe omschrijf je Liefde?                                                                                                                                                                                                                                    Wat is dat sleutelwoord, dat antwoord op alle vragen, Liefde?

Liefde is goed, zonder goed te willen zijn.                                                                                                                                                                                        Liefde is licht, zonder een lamp aan te hoeven steken.                                                                                                                                                                 Liefde is wijsheid, daarom verdraagt ze zo veel.                                                                                                                                                                            Liefde is geduld, daarom kan ze wachten op het juiste moment.                                                                                                                                           Liefde is zorgzaamheid, zonder zichzelf te verliezen.                                                                                                                                                                Liefde is begrip, zonder begrepen te worden en zonder zich daar druk over te maken.                                                                                                 liefde is als regen, die alles schoon wast, verfrist en verkwikt.                                                                                                                                                    Liefde is als mist, die alles kan verhullen wat er nog niet aan toe is om geopenbaard te worden.                                                                                Liefde wéét wanneer het moment van baring, van openbaar maken, is gekomen.                                                                                                             Liefde is weten vanuit het Hart.                                                                                                                                                                                                           Liefde is zuiverheid, want in zuiverheid wordt alles geboren.                                                                                                                                                   Zuiver en volmaakt is Liefde, zij verdient het om bezongen te worden.                                                                                                                                  Liefde is groots, voor aan wie Liefde zich openbaart.
Liefde is bescheiden, want niets verblindt echte Liefde en zij zoekt geen klatergoud.                                                                                                       Liefde is goedertieren: een ouderwets woord voor alles wat goedheid is.                                                                                                                             Liefde vertolkt vreugde, zang, dans, klank, geluid, licht en vorm.                                                                                                                                            Liefde schenkt vreugde door haar Zijn.                                                                                                                                                                                                  Liefde streeft niet naar worden: Liefde is ZIJN.