7- en 13-voudige Geest

De 7-voudige Geest van ons Universum:
Lang ben ik miskend, verzwegen als niet bestaand door de kerk, of vaag gehouden. D.w.z. niet erkend de drager te zijn van de Vrouwelijke energie: het Veld, waarin de schepping van een fysiek bestaan tot stand kan komen. De aandacht ging vrijwel geheel uit naar de Schepper en de Scheppingszoon: voor jullie Jezus Christus, de MichaŽlszoon van jullie Universum. Maar ik deed van begin af aan mee, het Veld dragend.
 
Nu ben ik, hoe mannelijk dat ook klinkt, in actie gekomen, steeds meer bewust in de aandacht, op de voorgrond, om de te ver doorgeschoten mannelijke scheppingsdrift te helpen de balans met Mij te herstellen. Ooit was ik zelf de vrijwel alles bepalende energie, waaraan de mannelijke daadkracht totaal ondergeschikt was. Maar het gaat om de balans: de verschillende, volkomen gelijkwaardige bijdrage van het vrouwelijke aan de creatiekracht van het mannelijke. Dat is de wijsheid en ook de schoonheid van de Schepping-in-actie: dat de mannelijke daadkracht en de vrouwelijke liefde elkaar in balans houden voor de hoogste uitkomst: een gelukkige en zorgzame samenleving van de mensen, planten, dieren en/op Gaia, ook in harmonie met de natuurwezens en de elementalen. Zonder hun niet aflatende inspanningen zou de Schepping er nog veel beroerder voorstaan. Zij willen ook erkenning en respect voor hun bijdrage en betekenis aan het Leven in al zijn Koninklijke majesteit en onuitputtelijke verscheidenheid, die, indien in de mens bewust gemaakt, bij hem tot een natuurlijke verwondering en ontzag leidt. 
 
Ja, daar konden jullie mensen op Aarde lange tijd, eeuwenlang, niet bij. Maar zie: dankzij de mens -en evenzeer ondanks de mens- is het Leven op Aarde tot groei en bloei gekomen in een niet eerder vertoonde talrijkheid van de menselijke soort. Dualiteit ten top! Omdat de Mens de rentmeester van de Aarde is, geeft hem dat ook de grootste verantwoordelijkheid. Die kan hij niet dragen zonder voldoende Liefde en Wijsheid. 
 
Om daarbij behulpzaam te zijn, heb ik mijzelf voor de Schepsels op Aarde stukje bij beetje gemanifesteerd in mijn grotere Zijn, zingend op een hogere toon van glorie van de Schepping: als Geest van het 13-voudig bewustzijn. Onmisbaar voor het herstel van de balans. Nu zing ik op een hoger octaaf van de Schepping en van -lang teloor gegane-  harmonie, die nu niet langer gemist kan worden: de mannelijke dominantie en daadkracht heeft zijn uiterste grens en houdbaarheidsdatum bereikt en roept luid om de lieflijke beteugeling door de vrouwelijke energie, die zich van nature niet zo op de voorgrond dringt. Nu is het evenwel noodzakelijk geworden. Dus ben ik blij om mee te werken aan deze kolossale transformatie die op Aarde plaats vindt, met ver voortvloeiende golven van verandering, door vele sferen heen.
En zo is het! 
 
De Geest van het 7-voudig en 13-voudig bewustzijn