Andere lichtwezens

            LADY LYDEA           LADY ARTEMIS            QUAN YIN          ANDROMEDANEN 


Door de kopjes hierboven aan te klikken, verschijnt de door ons ontvangen informatie in beeld.
 
Lydea is de zielenpartner van Metatron (die ook wel Heer van het Licht wordt genoemd): ze is een donkere schone (logisch eigenlijk: we leven in een Universum om ervaringen op te doen met dualiteit, dus met licht en donker).
 
Artemis is bekend uit de Griekse mythologie. Ze was voorheen bekend als godin van de jacht, maar nu is zij beschermvrouwe van de bossen.  
 
Natuurlijk gaat het bij deze vroegere goden om wezens, waarover in oude tijden werd verteld en wat pas later schriftelijk werd vastgelegd. Iedere volgende generatie vertellers zal een eigen kleuring hebben gegeven aan de verhalen. Maar het gaat natuurlijk ook om kosmische wezens, die o.a. via hun ervaringen met en op onze Aarde verder zijn doorgegroeid en geŽvolueerd. Ze hebben in deze tijd een taak op zich genomen, die bijdraagt aan de ascentie-ontwikkeling van ons en onze  Aarde. Zo is Apollo nu elohim van de tweede straal. (Zie voor ontvangen informatie van Apollo kopje Lichtwezens: kies in het uitrolvenster Elohim. 
 
Quan Yin is voor het Oosten wat Maria is voor het Westen. Godin van Barmhartigheid wordt ze ook wel genoemd. Ze is lid van de Raad van Karma en ondersteunt mensen op hun pad van transformatie naar vrijheid.
 
Andromeda is voor vele mensen en natuurwezens het moeder-universum.  Liefdevolle Andromedanen zoeken contact om in deze transitietijd de mensheid op Aarde verder te helpen, o.a. door hen in liefde en vreugde te steunen. Het gaat om verschillende soorten wezens, want niet alleen mensen, maar ook natuurwezens die weer contact en steun zoeken, worden door hen begeleid. En net als wij hebben ook zij contact met engelen.
 

 
Afbeelding invoegen
Lydea
 
Afbeelding invoegen
Artemis