Christusbewustzijn

Mensen, die steeds meer in liefde leven, met begrip voor alles en allen om zich heen, met de wens om zich dienstbaar op te stellen voor het hoogste goed van alles en allen, leven in toenemende mate vanuit  Christus-bewustzijn. Dit is de aan God gerelateerde liefdeskracht die leven-brengend en leven-schenkend is en die wordt ontvangen in het hart van ieder mens die ervoor openstaat. Deze kracht is nodig om in dienstbaarheid aan de natuurwezens en hun weg uit de verdichting, terug naar de verlichting, te kunnen samenwerken met hen en met wezens uit hogere dimensies, zoals engelen.
 
Christus-bewustzijn heeft te maken met eenheid. Daarin opklimmen betekent steeds meer de eenheid zien in het grote geheel. De verbanden en verbindingen zien, in plaats van te denken en te handelen in termen van afscheiding. Alleen mensen die vanuit voldoende onvoorwaardelijke liefde hun pad gaan, kunnen komen tot samenwerking met wezens in andere dimensies. Je klein maken dient daarbij niet. Zie allen als gelijkwaardig, als waardevol binnen Gods schepping, met ieder een eigen aanleg en taak. En zie jezelf daarbij ook als een gelijkwaardige partner, een medespeler in het grote spel dat nu gespeeld wordt: het omarmen van licht én donker, licht én zwaar. En daarmee het overstijgen van de dualiteit en verder gaan in de richting van steeds meer eenheid. In verbondenheid, maar met behoud van de eigen identiteit binnen de verschillende dimensies.
 
Dus: wie in grote liefde en dienstbaarheid mee wil helpen aan het scheppen van steeds meer Hemel op Aarde, wie even respectvol omgaat met andere soorten wezens als met mensen, wordt uitgenodigd om een nieuw spel te gaan spelen. Het spel van harmonie, vreugde, schoonheid, innerlijke vrede en verbondenheid, daarmee de weg van de dualiteit steeds verder achter zich latend als een weg, die veel ervaringen en inzichten heeft opgeleverd, maar die nu mag worden verlaten om verder te reizen op de weg naar eenheid. Welkom!