Elohijnen

FONTANA

 
Ook de natuurwezens hebben te maken gekregen met een val in bewustzijn en een gevoel van afgesneden zijn. De engelenorde die hen ooit begeleidde, moest in hogere gebieden lijdzaam afwachten tot deze toestand kon veranderen. Gelukkig zijn wij in staat om sterrenpoorten voor hen te openen. Nu de natuurwezens zijn begonnen aan hun reis terug naar de eenheid, is daardoor ook voor hen begeleiding vanuit hun engelenrijk weer mogelijk. Wij hebben deze engelenorde Elohijnen genoemd: afgeleid van het woord Elohim en met een uitgang net als de engelenordes voor mensen, zoals Serafijnen en Cherubijnen. 

Via Eric kwam van de Elohijnen:
"Wij zijn terug! We zijn terug, we zijn er weer. Oh, we hebben altijd wel het nodige te doen gehad, van alles. Maar nu zijn we, op verzoek van mensenkinderen, teruggekomen om de natuurwezens te steunen, te beschermen, te stimuleren, te helpen weer in hun kracht te komen. In het vertrouwen dat nu, eindelijk, niet alleen contact, maar ook samenwerking met mensen: integere mensen met een warm kloppend hart en een wakker bewustzijn, mogelijk is, om het hoogste goed voor allen te dienen. We zijn verheugd, enorm verheugd, want deze ontwikkeling betekent, dat wij onze oorspronkelijke van God verkregen taak en ontwikkelingsweg weer kunnen voortzetten. Eindelijk!
 
Wij komen de natuurwezens helpen, o.a. via mensen die deemoedig genoeg zijn om onbaatzuchtig het grote geheel te willen dienen. Per saldo: heeft Christus ooit iets anders geleerd? Zijn licht is ons blijven beschijnen, toen de mensen en de natuurwezens voor ons in toenemende mate onbereikbaar werden. En nu: nu het Christus-bewustzijn groeit en groeit, kunnen we daar samenwerken, waar onze trillingen weer op elkaar aansluiten."