Galactische Federatie

Annemiek,  hoofd Aardezaken van de Galactische Federatie, zet via Vera het volgende uiteen:
 
Het is de meeste mensen onbekend dat er, in het voor jullie verre verleden, een tijd is geweest waarin in dit universum, Nebadon, vele Galactische oorlogen plaatsvonden. De films van Star Wars zijn daar een geromantiseerde en niet zo precieze weergave van. Uiteindelijk is er een staakt het vuren gekomen, een tijd van bezinning en hebben diverse planeten zich in een federatief verband aaneengesloten. Dit verband is uitgegroeid tot wat nu de Galactische Federatie heet.
 
Het doel van de Galactische Federatie is een vreedzame samenleving te creŽren, waarin de diverse volkeren elkaars verschillen erkennen en respecteren. Het is ook een vriendschappelijk verband, waarin men elkaar bijstaat bij moeilijkheden en waar gezamenlijk naar oplossingen worden gestreefd. Het beoogt ook een uitwisseling van culturen en leefwijzen te zijn.
 
De Galactische Federatie groeit nog steeds. De huidige stand van deelnemende planeten bedraagt over de 500 planeten en sterrennaties. Zij komen niet meer alleen uit dit universum, maar ook uit naburige universa zoals Andromeda. Aarde is indertijd gecreŽerd om als proefplaneet te fungeren voor het samenleven van wezens met diverse achtergronden (bij jullie heten dat rassen). Ook religies worden hiervoor gebruikt.
 
Mensen incarneren doorgaans zonder zich hun sterren-origine te herinneren. Dat is bewust zo gedaan, zodat zij zonder deze belasting, ongeconditioneerd, de ervaringen van Aarde en haar dubbele dualiteit kunnen aangaan. Het idee hierachter is, dat als het een succes wordt op Aarde, het hele universum op de opgedane ervaringen kan meeliften. En verheug je: het is een succes op Aarde aan het worden! Jullie zijn op weg naar je Ascentie, en daarmee is dit universum op weg naar haar Ascentie. Wij zijn dus zeer begaan met het lot van de Aarde en beschouwen jullie als onze kinderen. Ook de Natuurrijken vallen hieronder. Zij hebben eveneens diverse sterren-origines, behalve de kobolden: Aarde is hun thuisplaneet.
 
Wij werken graag met jullie samen en kunnen de juiste technologie geven om je te ondersteunen.
Wij hebben vele specialiteiten in huis:
De Arcturianen weten veel van Lichttechnologie;
Andromeda heeft een hoge verzorgende Liefdeskracht;
Sirius met haar beroemde universiteiten is het wetenschapscentrum en ook de spil in de diverse intergalactische overlegstructuren;
De Plejaden hebben een grote kennis betreffende kunst en creatie.
En zo hebben vele planeten hun specifieke talenten. Ze zijn voor jullie beschikbaar, indien jullie dat wensen.
 
Wij groeten je in licht en liefde en nodigen je uit om met ons samen te werken.
 
Annemiek (via Vera)