Metatron

METATRON, ook wel Heer van het Licht genoemd.                                                                                                                         'Manager van project Aarde in deze overgangstijd', zo omschrijft hij zijn huidige taak. Onderstaande berichten ontving Nienke innerlijk van Metatron: 

1 oktober 2016:

Nieuw Begin! Jawel, met hoofdletters. Want dit Nieuwe Begin luidt een nieuw tijdperk in op Aarde. Het Tijdperk van Liefde. September 2016 katapulteerde ieder op Aarde, inclusief Gaia zelf, naar een ander bewustzijn: het bewustzijn van Liefde. O ja, nog velen zullen niet-liefde moeten ondergaan en uit stuwen. Dat is de prijs van aangeraakt worden door Goddelijke Liefdesenergieën. Maar onmiskenbaar maakt dat innerlijke ruimte. En in die innerlijke ruimte moet het eerst gebeuren: vonkjes, zaad van Liefde, worden geboren, worden tot wasdom gebracht in de eeuwen en millennia die zullen komen. Jullie leven in een wonderbaarlijke tijd. In enkele tientallen jaren is de Aarde klaargemaakt om dit Tijdperk van Liefde binnen te gaan en tot wasdom te laten komen. De mensheid mag trots zijn op zichzelf. Ze heeft het boven verwachting gedaan. Laat een ieder zijn/haar eigen pad gaan. Schenk geen aandacht aan het wereldnieuws, dat anders wil doen geloven. Hou van jezelf. Hou van elkaar. Hou van deze versnellende achtbaan, die jullie het Tijdperk van Liefde verder en verder in doet suizen. Metatron 

Zomer 2016:                                                                                                                                                                                  

Wat er ook om je heen gebeurt: blijf in je midden, in de rust, de vrede en de harmonie van je hogere hart. Blijf vasthouden aan je eigen hogere weten, je eigen Goddelijke verbinding en je eigen multidimensionaliteit. Laat dat jouw bijdrage zijn aan de Nieuwe Aarde!   

Trek je niets aan van wat de buitenwereld in beroering brengt. Blijf in je midden, dat is je Kracht. 
Benút die rustige, innerlijke kracht, te midden van de turbulentie, ten behoeve van de Opstanding van
de Nieuwe Aarde. Maak het verschil, door het verschil te ZIJN: in Liefde, in Vrede, in Harmonie. 
 
27 mei 2016:

Internationaal gesproken: niets is wat het lijkt. Jullie zien het machtsvertoon en de inperking toenemen in 3D. Dat is waar, dat is ook zo. Maar jullie zien niet, of niet genoeg, de movement, de beweging, naar nieuwe vormen van Zijn. Jullie zien niet dat de inperkingen op grote schaal nodig zijn, om de Goddelijke krachten te mobiliseren die in ieder mens latent aanwezig zijn. Jullie zien niet dat deze Goddelijke krachten daardoor langzaam, maar gestaag, kunnen doorbreken in ieder mens. Jullie zien niet dat het ene niet kan bestaan zonder het andere. Jullie zien dus de meerwaarde niet van de steeds grotere knel aan leugens, angsten en inperkingen op velerlei gebied, want die zorgen ervoor dat het Godslicht vrijelijk kan gaan stralen. Persoonlijkheden zijn krachtig geworden. Egostructuren dienen in lijn gebracht te worden met het Goddelijk Plan. Dat vergt. Dat betekent niet dat God meer wapens, meer inperkingen wil. Dat betekent alleen maar dat alles, wat aan mannelijk machtsvertoon wordt gedemonstreerd, uiteindelijk er zelf voor gaat zorgen dat de kentering naar een andere, meer vruchtbare tijd mogelijk is, op wegen en manieren die nog niet te voorzien zijn.

De Aarde is in transitie. De grootste transitie ooit. Dat 'Kosmische Wetterbericht der Liebe' *) mag dan wel gekleurd zijn, toch laat het zien hoezeer de Aarde meebeweegt in de transitie der tijden, meebeweegt naar nieuwe vormen van leven en samenleven. De oude structuren zijn verhard. Daar zijn het oude structuren voor. Waar het om gaat, is dat deze structuren uiteindelijk zullen zwichten voor de zachtere krachten. Wat blijft er over van de rots door de krachten van zon, wind en water? Zie het zo. Het komt goed.

*) 'Kosmisches Wetterbericht der Liebe' op www.foundationofhealingarts.de. Dagelijkse metingen van de stijgende liefdesenergie van Gaia.

NIEUWJAARSBOODSCHAP 2016: 

"De mensheid staat op een keerpunt. Een keerpunt van vernieuwing. Maar hoe velen willen die vernieuwing écht en hoe velen durven die te omarmen? Hoe velen durven oude patronen onder ogen te zien en vervolgens los te laten?

Lieve mensheid: Om jullie prachtige planeet Aarde heen is door vele miljoenen Goddelijk gestuurde helpers een nieuw bewustzijnsveld aangebracht, met veel liefde, veel licht en vele mogelijkheden tot heling. Sommigen van jullie hebben dit veld al innerlijk gezien of anderszins waargenomen. Dit veld is jullie planeet geschonken. Een geschenk aan alle harde werkers, die zo graag samen gestalte willen geven aan de Nieuwe Aarde. Alléén voor de bewúste mensen is in te tunen op en af te tappen van dit veld, want het laat zich alleen gebruiken voor het hoogste goed voor de planeet, niet voor zelfzuchtige belangen. 

Maar eenmaal ingetuned kun je hulp vragen: hulp om jouw aandeel aan het hoogste goed gemakkelijker te leveren dan voorheen lukte; hulp om jouw specifieke geschenk aan de Aarde en de mensheid in transitie gemakkelijker te kunnen geven; hulp ook om de natuurwezen-rijken samen met de mensheid te laten ruiken aan een nieuwe werkelijkheid. 

Wie behoefte heeft om op zijn of haar eigen wijze mee te helpen om het aardse paradijs -waar het het eigen aandeel betreft- mogelijk te maken, kan zich verzekerd weten van de nodige en de juiste hulp.        
Of het nu beroepsmatige handelingen betreft, festiviteiten, uitvindingen, of in de hobby- of persoonlijke sfeer blijft, alles zal gemakkelijker gesteund worden, mits het het hoogste goed dient richting herstel van deze prachtige planeet in transitie.
Dit is het geschenk aan de mensheid, dat sinds 23 oktober gestalte kreeg en sindsdien gewonnen heeft aan stevigheid, zodat deze informatie in deze stille tijd voor Kerstmis naar buiten gebracht kan worden. Dus:
Hoe en op welke wijze vier jij kerst, innerlijk gesproken?
En wat zijn je wensen voor het nieuwe jaar, met het hoogste goed voor alles en allen als uitgangspunt?
Mediteer, contempleer, maak je keuzes en maak ze helder en duidelijk.
Vraag de juiste hulp, die je vol vreugde ter beschikking zal worden gesteld.
Ik heb gezegd. In liefde voor allen, Metatron" 
 
Metatron, Heer van het Licht: 

"In den beginne was er eenheid. Alles was één. Maar in een duizelingwekkend aantal delen opgedeeld, is daar een uitspansel met myriaden sterren, planeten en zonnen uit voortgekomen, ieder ontelbare levensvormen herbergend. Ik zou niet weten hoe ik in Aardse termen zou kunnen uitdrukken hoe groot en omvangrijk die verscheidenheid is, want dat lukt niet in jullie Aardse talen en met het huidige Aardse bewustzijn. Maar jullie groeien snel, als mensheid. Steeds meer mensen zien hun eigen aandeel in het collectief bewustzijn in rap tempo veranderen. Je omarmt niet alleen maar meer het idee van vele malen eerder geleefd te hebben, op Aarde en elders in de Kosmos, maar ook al het idee dat je dat in verschillende levensvormen en hoedanigheden hebt gedaan. Is dat niet heerlijk? Weten dat je een oneindigheidswezen bent? Dat er altijd groei en nieuwe ervaringen mogelijk zijn? Dat je, als je genoeg doorgroeit, anderen kunt helpen op hún ervaringsreizen? Dat er een oneindige verscheidenheid aan levensvormen en ervaringen op jullie wacht om ontdekt te worden?

En nu staat de Aarde op een keerpunt. Het keerpunt van onbewust naar bewust. En dat is heel belangrijk. Niet alleen voor de ontwikkeling van Aarde en mensheid, maar ook voor de natuur op Aarde, in al zijn verschijningsvormen, en dat zijn er vele. Kijk niet naar de berichten die jullie terneer drukken. Luister niet naar valse berichtgeving. Zoek in je eigen innerlijk weten, je innerlijk bewustzijn, naar antwoorden op al jullie vragen, want die liggen allemaal in jezelf besloten. Láát je niet meer afleiden. Láát je niet meer weghouden van je oorspronkelijke meesterschap over je eigen denken en leven, mens van de Aarde.

Een glorieuze toekomst wacht de Aarde, waarin mensen kunnen opstaan, kunnen doorgroeien naar hun eigen meesterschap, om vanuit dat nieuw verworven meesterschap planeten, zonnestelsels, universa, te gaan bevruchten met kennis, met bewustzijn. Wees bescheiden, doch ferm. Laat je niet meer omver blazen door wat dan ook, wat jullie oren en ogen bereikt. Leer horen met innerlijke oren. Leer zien met innerlijke ogen. En Gods heerlijkheid, al die innerlijke rijkdom aan andere gestaltes of ervaringen, zullen jullie deelgenoot zijn! Ga je mee op reis? Op innerlijke reis? Ik nodig je daartoe van hárte uit! Metatron: Heer van het Licht genaamd. Maar noem mij maar projectleider van project Aarde in deze overgangstijd naar meer liefde, vreugde, harmonie, schoonheid, speelsheid, creativiteit en eenheid in verscheidenheid." (channeling via Nienke)

Eerder bericht van Metatron:

"Lang was de Aarde in een paradijselijke toestand. Begerenswaardig in de ogen van velen buiten de Aarde zelf. Na Atlantis, wat onnoemelijk veel en desastreus heeft verstoord, werd de Aarde het afvalputje van stammen, volkeren, wezens, die het onderling, of met elkaar, niet goed konden vinden en in strijd waren. De Aarde kreeg het zwaar na de val van Atlantis, heel zwaar. Primitieve leefvormen moesten moeizaam evolueren. De zwaarte, het moeizame, leverde ook een schat aan ervaringen op. En in die zin bracht het rijkdom, ervaringsrijkdom. Maar wel ten koste van veel bloedverlies, zweet door inspanning, en tranen van verdriet. Enorm veel verdriet, voor onnoemelijk velen op Aarde. Niet alleen op fysiek niveau, maar ook in de fijnere, meer etherische rijken.

Nu is daar de Nieuwe Tijd met de Nieuwe Blauwdruk. En deze oude, diepe littekens moeten uitgewist worden, omdat anders de Nieuwe Blauwdruk niet van de grond kan komen, maar bezoedeld zou worden en terug gehouden van de opvlucht, die de bestemming is van de Nieuwe Blauwdruk: in zuiverheid, lichtheid en vreugde. Is de evolutionaire ontwikkeling in voldoende zuivere trilling op gang, dan kunnen die lagere, minder zuivere energieën niet meer aanhaken. Maar zover is het nog niet. In die situatie zitten jullie nu. De Aarde is bezig van afvalputje te transformeren tot de Blauwe Parel die zij in dit Universum hoort te zijn. Dat vraagt veel. Er zijn al veel stappen gezet en jullie Natuurwezens Symposium is een belangrijke stap.  

Andromeda-energie wordt nu waar mogelijk verspreid op Aarde. Eerst is ingezet op zoveel mogelijk licht. Nu komt er een andere koers, met het inschakelen van Andromeda, om de overgangstijd de verzachten. Bij Goddelijk mandaat krijgen de Andromedanen nu vrij spel om hun energie meer op Aarde door te laten schijnen. In hoeverre kun je mensen dotjes energie toedienen, zodat zij iets verzachtends kunnen uitstralen? 

Als manager van het project Aarde in deze overgangstijd is me duidelijk dat ik niet meer alleen op mezelf of samen met mijn partner Lydea kan werken, nu de Liefde er bij getrokken is, om zo mogelijk enige scherpte van het proces af te halen, dat nu gaande is. Dat is nieuw, ook voor mij. Het is een anders hanteren van het Licht dan tot nu toe. Ook deze hier en daar gescheiden paden van Liefde en Licht komen af en toe samen, verstrengelen, gaan weer een stukje uiteen, maar zijn verbonden op een nieuwe manier, wat op zichzelf een teken is van de Nieuwe Blauwdruk.

De hardheid en de scherpte, die het Licht eigen kan zijn, kent de Liefde niet. Licht kan snijden als een scheermes. Lydea heeft wel meer kunnen vasthouden, maar het mannelijke was lange tijd dominant. De Liefde is omvattender dan het Licht, op het niveau van de Bron en Havona (de Paradijs-eilanden). Van daaruit ontsproot de Liefde. Liefde kun je niet meten, licht wel. Licht maakt deel uit van Liefde." (Metatron via Nienke)