Nieuw Begin 2017

4 april 2017 via Eric:
De overgang van de Oude Tijd, de Oude Wereld, naar de Nieuwe Tijd, de Nieuwe Wereld, vergt veel, van iedereen,
inclusief Gaia zelf. En bij het loslaten van de Oude Tijd ga je door een soort niets- en niemandsland, voordat je
in de Nieuwe Tijd belandt. De antennes voor Nieuw moeten nog ontwikkeld worden en verder uitgroeien.
Keep on keeping on! Sananda

22 februari 2017 via Eric:
De sluizen gaan open. De schotten tussen de dimensies, met elk een eigen trillingsniveau, verdwijnen. De afgescheidenheid van de rijken van de engelen, de mensen en de natuurwezens maakt plaats voor de verbondenheid, die communicatie en uitwisseling mogelijk maakt en bevordert. Wat lange tijd statisch was, of een in zichzelf besloten cyclus betrof, gaat nu stromen op totaal nieuwe manieren. Ja, de balans tussen de Hemelrijken en de Aardrijken is ernstig verstoord geraakt en de dualiteit, een groot goed voor bewustzijnsontwikkeling via ervaring, is als het ware naar de twee polen toe steeds krachtiger geworden. De pool van het positieve, het 'goede', de eenheid, en de pool van het negatieve, het 'kwade', de verdeeldheid. Maar waar is de verbinding? Waar is de balans tussen Hemel en Aarde, tussen engelen, mensen en natuurwezens? En nu verschuift alles en verschuiven allen, omdat alles en allen in beweging komen, meer bewust worden,
wakker worden, langzaam maar zeker de grotere verbanden en samenhang gaan zien. Dat is verheugend, zeer verheugend, en daar doen jullie volop aan mee. Wees gezegend. Sananda
 
 

 
Afbeelding invoegen     
 
15 februari 2017 via Nienke:
Dit zijn wezenlijk veranderende tijden en het is geen wonder dat mensen het lastig vinden om er mee om te gaan. Alom hoor je hoe een en ander voorbij is in persoonlijke levens, hoe het niet meer voelt om daar nog energie in te steken, waar eerst iets vreugde verschafte. Hoe zeer je er ook van genoot, voorbij is voorbij, klaar is klaar. En dan komt de verwerkingstijd, de integratietijd, die tevens een onbestemd gevoel oplevert van niet (meer) weten hoe verder te gaan, niet (meer) weten waar het hart naar toe getrokken wordt. Dat gevoel dient toegelaten te worden. Dat gevoel maakt schoon schip. Weet het maar even niet. Dat is niet erg. De energieŰn van jullie geliefde Gaia stijgen door en door, iedereen aanrakend op de eigen manier. En op een dag ben je klaar om te weten wat je wél wilt, om te weten waar je hart van opspringt. Om nieuwe plannen te maken, je energie ergens instoppend om nieuwe dingen gedaan te krijgen.
 
Wacht af, rust uit. Stem je af op de Allerhoogste Bron voor jou. Verbind je met Moeder Aarde. En je zult zien dat op een dag alles weer stroomt, maar dat de Rivier des Levens daarbij zijn beddingen wél heeft verlegd. Volg de stroom van deze rivier. Laat je mee voeren door deze rivier. Tegen de stroom in zwemmen werkt niet. Terug naar het oude maakt je dus alleen maar moe. Met de stroom meegaan, betekent een afwisseling van moeiteloos je mee laten drijven, soms je richting wat bij sturend om de scherpe stenen niet te hoeven raken, en soms meer inspanning verrichten, omdat de rivier ergens trager stroomt door grotere obstakels. So what? Allemaal levenservaringen. Allemaal avontuur. Het avontuur dat Leven heet!
 
13 februari 2017 via Nienke: 
Lieve mensen, de tijd is gekomen om actie te ondernemen inzake welke creaties je in de stof van het aardse leven wilt neer zetten. Als je die Hemel op Aarde, dat Liefdestijdperk, op Aarde gestalte wilt geven, zul je zélf 'aan de bak' moeten, in actie moeten komen. Niemand komt het voor je doen. Niemand komt uit de sferen het daadwerkelijke aardse werk klaren. Wél kan steun gegeven worden aan nieuwe plannen, om die in de aardse materie tot realisatie te laten komen. Maar daarvoor zijn plannen nodig. Plannen die jij alleen vorm kunt geven, op grond van jouw keuzes. Dus wat kies je? Liefde bloeit op de chaos van het oude. Nieuwe initiatieven komen op de brokstukken van het oude. Ken je niet het verhaal van de Fenix, de vogel, die herrijst uit zijn eigen as? Dat is wat er gebeurt. De verkruimelde restanten van het verleden zijn de bouwstenen voor het ten uitvoer brengen van nieuwe dromen, nieuwe plannen, nieuwe initiatieven.
 
Was 2016 nog een afrondingsjaar, dat nog na suddert, 2017 gonst van de nieuwe initiatieven en mogelijkheden. En ja, wij zijn er. En ja, je krijgt de wind in de zeilen. En ja, dat wordt gedragen door liefde, namelijk daar waar jij liefde voor hebt of liefde voor ontwikkelt. De dingen, die jij met hart en ziel wenst, worden met hart en ziel gesteund door de Kosmos, met alle hulp en begeleiding die nodig is, soms op heel onverwachte manieren. Maar jullie zijn de vormgevers, als mens op Aarde, jullie geven de richting aan, de gebieden van co-creatie. Het is niet erg dat je hier en daar nog iets afrondt, nog niet echt toe bent aan het vormen van Nieuw. Maar begin te dromen. Begin te denken waar jouw liefde tot creatie ligt, op welk terrein. Spreek het uit. Je zult zien dat meer mensen met gelijk gestemde ideeŰn rond lopen dan jij voor mogelijk houdt. En weet je verzekerd van onze steun, op breed gebied. In liefde. Jullie kosmische helpers kijken vol verwachting toe wat mensen wensen vorm te geven, wensen te creŰren, en helpen daar graag aan mee. Wéét je daarvan verzekerd! Sananda

 
 
Afbeelding invoegen
 
 
 Afbeelding invoegen     
29 januari 2017 via Nienke: 
Zie het leven als ritmisch. Het ritme van de seizoenen, het ritme van de maanstanden, het ritme van de hemellichamen be´nvloedt jullie leven meer dan jullie vaak beseffen. Dit is een tijd van loslaten en een tijd van hoop en verwachting tegelijkertijd. Dat geeft verwarring in een mensenleven. Op het persoonlijke vlak wordt vaak veel omgewoeld, om via ziekteverschijnselen naar buiten gebracht te worden. Op het emotionele vlak wordt naar buiten gestuwd wat niet meer binnen gehouden kan worden. Op het planetaire vlak is dat al niet anders. Ook de Aarde stuwt naar buiten. Dingen zijn niet meer tegen te houden, binnen te houden. Zie dit als een enorme reiniging, zoals een griep of verkoudheid het lichaam ook dwingt om schoon schip te maken. 
 
Er zijn vele nieuwe begindagen geweest deze maand januari, numerologisch gesproken. Sommigen worden wanhopig, omdat ze geen nieuwe beginnen van de grond zien komen. Of te weinig, omdat ze nog te veel verstrikt zitten in het loslaten en opruimen. Maar kijk naar de natuur. Februari staat er om bekend dat veel dood hout wordt losgelaten door de bomen en waar de temperaturen oplopen, wordt dit er door harde wind uit geblazen. K˙n je januari wel zien als het echte nieuwe begin? Nee, dat zie je pas in maart. Maart zou de eerste maand van het jaar horen te zijn. Met nieuw fris groen, met vogels die zingen en nesten bouwen, met heel de natuur die zich tooit met voorjaarsbloemen. 

Dus, lief mens, wanhoop niet als je geen nieuw begin gestalte kunt geven in je leven. Wanhoop niet als emoties je overvallen, of een ziekte je dwingt om rustig aan te doen en bij jezelf te blijven en uit te stuwen. Wanhoop niet als je hoort dat het wereldnieuws in het groot laat zien dat die op wereldschaal niet anders is, tenminste op het noordelijk halfrond. Wéét dat nieuwe dingen zich het beste vormen in de wringing met oude zaken die niet meer werken. Wéét en vertrouw dat uit de chaos een nieuwe orde geboren wordt. Maar verwacht dat niet meteen. Blijf rustig bij jezelf. Blijf overtuigd van de goedheid van het Leven, dat met onverwachte wendingen steeds weer zorgt voor vernieuwing, zoals maart de vernieuwing brengt na de februaristormen. Wéét dat het nieuwe geboren kan worden, ook in jou, ook in ieder ander. En wéét dat, wanneer jouw tijd gekomen is om te stralen, je z˙lt stralen. 
 
Afbeelding invoegen
 
De bolletjes in de grond kunnen straks ook niet anders dan bloeien. Zou dat met jou anders zijn? Jullie zijn alleen maar verschillende uitingen van dezelfde Scheppingskracht, die de seizoenen laat afwisselen in een eeuwigdurend ritme en altijd weer nieuw leven schept, wat er ook gebeurt. Hou hoop. Hou goede moed. Het voorjaar komt er aan. De winterstilte wordt doorbroken door de stormen, die voorafgaan aan nieuwe groei en bloei. Vertrouw op de eeuwige cyclus die Leven heet. 
 
 
Afbeelding invoegen   

13 januari 2017 Sananda via Eric:
De naar de Aarde gezonden liefdes-energieŰn stijgen deze tijd extreem sterk, vergeleken met de maanden hiervoor. 
De prachtige laag witte sneeuw nodigt uit om thuis te blijven, bij jezelf, in alle rust en stilte, en je innerlijk af te stemmen
op het Allerhoogste, je Bron, de Schepper van Al Dat Is.  

Het contrast met de onrust en verwarring in de buitenwereld is groot, heel groot.
De aanstaande verandering is dat ook. Lang is er gewacht, lang is er geduld betracht met de opgang van Gaia, om zo velen als mogelijk is de gelegenheid te geven mee op te stijgen naar de hogere, meer zuivere sfeer en vibratie waar Gaia naar snakt. Nu is de tijd gekomen om die ascentie te voelen en te beleven, om mee te gaan in de grote stroom van vernieuwing en zuivering en de zachtmoedige, liefdevolle, harmonische mantel om te slaan, die op Aarde wit en geruisloos als de sneeuw neerdaalt, om de harten der mensen te beroeren en te openen.

Voor diegenen, die zich op op Mij en de Vader hebben afgestemd, daalt er pure vreugde en vrede neer. Voor de wel-willenden is het als een koele bries, die de oververhitting te niet doet, de overmatige drukte en zo vaak vermeende belangrijkheid tot aanzienlijk meer bescheidenheid doet inkrimpen. Degenen, die niet voor deze grote veranderingen open staan en de oude, vertrouwde weg willen blijven bewandelen, zullen in toenemende mate druk ervaren en een onbestemd gevoel van ongemak. Velen zullen wakker worden. En zij, die blijven slapen, zullen steeds mee vervreemden van de opgang van Gaia, die nu niet alleen onstuitbaar, maar ook voor iedereen zichtbaar en voelbaar voort gaat. Meegaand in die enorme vernieuwingsstroom kan er alleen maar vreugde zijn over de beloftevolle veranderingen die zich aandienen. Maar de verwarring en de ontregeling, de toenemende chaos, zal hen, die bij het oude, vertrouwde wensen te blijven, verreweg het meest door elkaar schudden.
 
Dit is een heilbrengende boodschap, maar die zal als onheil worden beleefd door degenen die de oude vormen, ondanks alle tekenen, blijven koesteren en het nu nog in de buitenwereld meest gangbare lineair willen voortzetten in dezelfde trant als tevoren. Maar dat zal niet gaan. Ga in vertrouwen mee met de stroom. Stem je innerlijk af op jouw Scheppingsbron.
Realiseer je, dat je zelf een mede-schepper, een co-creator bent. En wees je bewust van wat je voelt, denkt en doet, om die
zo broodnodige vernieuwing zo elegant mogelijk op Aarde tot stand te brengen. De keuze is aan elk mens. Ik heb gezegd.

 
13 januari 2017 Sananda via Nienke:
Wat is het fijn voor ons aan deze kant van de sluier om te zien hoe meer en meer mensen wakker worden, om op hun eigen manier gestalte te geven aan de Nieuwe Tijd. Gouden tijden breken aan voor hen, die klaar zijn om het Gouden Licht te ontvangen en er naar en er mee te leven. Vreugde zal er zijn voor velen, die zich klaar hebben gemaakt. Vrede zal zijn in de harten van hen die mee weten te stromen met de Tijdgeest van Nu. En vele harten zullen worden aangeraakt, soms zachtjes, soms wat harder, om eerdere verhardingen op te lossen, om te laten vertrekken wat niet meer mee kan. Dat is niets om je zorgen over te maken. Dat is juist iets om je op te verheugen. Want alles, wat je om je heen ziet en in je voelt, helpt mee om meer en meer mensen klaar te maken om de Gouden Eeuw van Christus binnen te treden. Is er iets mooiers dan dat?
 
Dus laat alles maar gebeuren. Ieder is op zijn eigen weg. Ieder is waar hij of zij is. Ieder kiest zijn of haar eigen route in het doolhof dat Leven heet. Maar velen zullen wakker worden en hun weg kiezen in het doolhof, totdat ze het uitzichtpunt van bewustzijn vinden. Of hun weg uit het doolhof vinden, die hen een veel weidser wereld schenkt dan ze ooit eerder hadden kunnen denken. Het komt zoals het komt. Het gaat zoals het gaat. Maak je klaar. Ga met God. Hou vrede in je hart. Geniet van meer rust, want rust en actietijden wisselen elkaar af. Actie komt er gauw genoeg. Geniet van het vele dat er te genieten valt.
 
Wees voorbereid. Er komen veranderingen die soms onplezierig lijken, maar toch velen zullen wakker schudden en met liefde in hun hart hun koers doen wijzigen. Ook de meest verharde mens is een Godsvonk, die ontstoken kan worden op het juiste moment. Alles is in God, niets uitgezonderd. Alles is één, ook al zijn de levensroutes verschillend. Alles leidt tot grazige weiden, ook al loopt de weg door de woestijn. En alles is bedoeld om ervaren te worden, zodat de rijkdom van alle ervaringen mee kan helpen om de Hemel op Aarde te scheppen, of elders. Wees voorbereid. Sta stevig waar nodig. Wees zacht en meegaand waar nodig. Wees zo vreugdevol zo veel als je kunt. Let go and let God. Ik heb gezegd. 
 
1-1-2017 Sananda via Eric: 
Het Nieuwe Jaar is begonnen. En wat voor een jaar! Een jaar van ahhh en wonder, zoals in de afgelopen nacht veel prachtig vuurwerk voor je ogen uiteen spatte. Laat de verwondering toe. Kijk met nieuwe, schone ogen en laat je niet meer ter neer drukken. Sta en ga met fiere, vrolijke pas. Lééf de nieuwe lichtheid, in woord en beeld. Leef met en vanuit de intentie van Liefde voor het leven, voor Al Dat Is, zonder oordeel. Alles wat Is, is geschapen en transformeerbaar. Stem je hoog en diep af en ga je lichte, hoge gang, met een licht hart. Laat het jaar zich als een prachtige bloem ontvouwen, met alle kleuren, geuren en schoonheid die de bloem in zich draagt. Wéés die bloem!
 
2017 een nieuw begin - Sananda via Nienke:
De Kosmos is opgebouwd uit vele lagen, vele sferen, vele dimensies. Eens in de zoveel tijd wordt de Schepping, alles wat in en op alle levenslichamen leeft binnen Gods Grote Plan, opgetild naar een andere octaaf. Daarom sloten en sluiten zich momenteel vele cycli, voelen mensen grote veranderingen, in zichzelf en hun omgeving, in en op de Aarde, in en op ons Zonnestelsel.
 
Dat is niets verontrustends. Het zijn alleen tekenen dat dit Zonnestelsel, dit Universum, de Universa, worden aangeraakt en worden opgetild naar een hogere octaaf dan eerder het geval was, waardoor een nieuw Scheppingslied kan weerklinken. Het mooie van deze ontwikkeling is, dat mensen het proces kunnen be´nvloeden. Het overkˇmt hen niet, maar ze nemen er bewust of onbewust aan deel. Iedere keer dat mensen in vrede bijeen zijn, bewust zich afstemmen, afgesproken data benutten voor hogere gedachten en intenties, be´nvloeden ze het geheel van leven op Aarde in positieve zin en bereiden ze de weg voor dit nieuwe Scheppingslied.
 
Bezie de lemniscaat: de puls tot vernieuwing bereikt de mensheid op Aarde, bereikt de Aarde zelf. Mensen worden daardoor wakker, nemen actief deel ten behoeve van vernieuwing. Hun impuls bereikt de Kosmos, waardoor meer nieuwe input wordt toegezonden. De mensheid op Aarde pakt dit in grotere getale op, wat de Kosmos be´nvloedt op nˇg meer vernieuwingslicht toe te zenden. In één grote gouden lemniscaat-beweging kan er steeds meer gebeuren, totdat de vernieuwing dˇˇrzet, totdat door tijdelijke chaos heen een nieuwe harmonie ontstaat en het levenslied te horen is, dat de hele Schepping doortrilt en doet vibreren op een hogere octaaf.
 
De mensheid op Aarde is zich niet bewust hoe belangrijk het is om hier actief aan deel te nemen. Maar steeds meer individuele mensen en groepen mensen zijn dat wél. Zij zetten de toon tot vernieuwing voor heel de Aarde in werking. Hun leger groeit. En nu, met de grote lichtimpuls die de Aarde momenteel doordrenkt, zullen dit jaar nog veel meer mensen wakker kunnen worden. Sta hen bij, als ze oud zeer loslaten. Leer hen begrijpen, als ze er om vragen. Laat hen liefde in actie zien, opdat ook zij wakker worden om in dienstbaarheid aan het Grote Geheel en in Liefde hun eigen bijdrage te leveren, op h˙n manier.
 
2017 wordt een actief jaar, een veelbewogen jaar. Diegenen, die als lichtbakens hun werk doen, als vuurtorens in het oog van de storm stand houden, die mensen, die in alle liefde in Zijn zijn, in vrede, in harmonie met zichzelf en met wat er om hen heen gebeurt, zijn goud waard om de mensheid te helpen deze woelige tijden goed door te komen.

Kies je rol: lichtbaken, wakker schudder, wakker worder, dienstbare dienaar aan al het leven, maar doe het voorßl in Liefde.
Ik wens je een gezegend 2017! Sananda  
 
29-12-2016 via Nienke:
Nieuw Begin! Het is aangebroken! Wees verheugd! Koester je in de wetenschap dat de Nieuwe Tijd is gearriveerd! 
Pas wanneer je deze waarheid innerlijk verwerkelijkt, kun je die gaan leven. En dßßr gaat het om. Dat ieder mens, die in het hart is aangeraakt tot groter weten en hoger gaan die waarheid vasthoudt, verinnerlijkt, en vervolgens leeft, ondanks wat hij of zij in de buitenwereld waarneemt. Schép je eigen Hemel op Aarde. Laat je niet meer weerhouden door wie of wat dan ook.
 
Het is een kéuze om te leven vanuit innerlijke harmonie, innerlijke vrede, innerlijke schoonheid, volgens de wetten van God.
En vanuit die keuze kan iedereen zich een leven van vrede, harmonie en schoonheid scheppen, waar dan ook in de samenleving, op welke positie dan ook. Zie de schoonheid van alles en schoonheid zal vermeerderen. Zie de samenhang van alles en allen en harmonie zal vermeerderen. Zie met innerlijke vrede en er zal meer vrede om jou persoonlijk heen zijn, omdat jij vrede verspreidt.
 
Als genoeg mensen zo leven, volg het grotere vlak als vanzelf. Maar ieder begin van Hemel op Aarde begint bij de mens, die
in zichzelf Hemel op Aarde verwezenlijkt. Iedere vorm van liefde begint bij iemand die liefde heeft voor zichzelf en liefde verspreidt in zijn omgeving. Iedere taak wordt schoon, wanneer die met liefde wordt verricht. En iedere mededeling wordt heilzaam, als liefde de dragende grondtoon is. Wees het licht in de wereld. Wees wijs. Wijsheid behoeft geen veelheid aan woorden, maar innerlijke beschaving, innerlijke liefde, innerlijke vrede, innerlijke harmonie, om dit alles als vanzelfsprekend
te verspreiden. Wees krachtig in liefde. Wees krachtig in je uitstraling. Laat niets anders meer toe dan gedachten, die gevoed worden door innerlijke liefde en begrip en je zult mee helpen om de Nieuwe Aarde niet alleen mogelijk te maken, maar tot realiteit te helpen komen. Ik heb gezegd. Sananda