TIJDPERK VAN LIEFDE

Leef en geniet is een wijze uitspraak. Lééf daar naar. Geniet van ieder moment van de vrede in je hart en je innerlijk gevoel,
de liefde die jullie voelen en naar elkaar uitspreken, de levenslust die die liefde oplevert en de levensvreugde die dat met zich mee brengt. 

Liefde is als water in de dorre woestijn. 

Afbeelding invoegen  
Alles is onderdeel
van het Grote Plan: 
de Aarde verheffen tot
een planeet van Liefde. 

De woestijn heeft alleen dat water nodig, om tot groei en bloei te komen.

 
 

Afbeelding invoegen

Laat de mensheid ophouden met zich klein, minderwaardig, schuldig, angstig of bedrukt te voelen, door wie of wat dan ook. Laat de mensheid beginnen met zich groot en krachtig te voelen, stevig geworteld in en op de Aarde, stevig gevestigd in de Bron, het Hart der Harten. Laat de mensheid beginnen met zich in stralend daglicht voor te stellen en stromen, stromen, stromen licht- en liefdesenergie zal de mensheid overspoelen, doordrenken, laven. DNA zal veranderen, soms in een oogwenk. Het Goddelijk Vrouwelijke zal zich uitbalanceren met het al zo sterk ontwikkelde mannelijke, in ieder mens. Laat de mens Mens worden, stevig gevestigd in het nieuwe paradigma. Een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde zullen samen komen in ieder Mens. Ieder opgestaan Mens zal golven liefde verspreiden, zal in liefde zijn weg vervolgen, zal in liefde nieuwe keuzes maken, zal bijdragen aan wat nodig is om het nieuwe paradigma te vestigen. Wat dat is? Dat kunnen wij vanuit de lichtsferen niet zeggen. Dat kan alleen de mens zelf creŽren. De Mens, gevestigd in en levend vanuit Liefde, geeft zelf vorm en inhoud aan het nieuwe paradigma. Onvoorwaardelijke Liefde, naar zichzelf, naar de ander, naar alle ontwikkelingen die zich voordoen, is de sleutel om een Nieuwe Aarde te helpen scheppen en vorm geven aan de inhoud. Het is een wonder, dat zichzelf creŽert en in stand houdt, gevestigd in, levend vanuit, Liefde. 

9 december 2016                                                                                                                                                                                  Mensen worden aangeraakt door de nieuwe liefdes-energieŽn. Ze veren op, komen uit hun lethargie of comfort-zone en gaan op pad, om op nieuwe manieren nieuwe ervaringen op te doen. Overal in het universum is de roep te horen om vernieuwing, om op een andere trans van bewustzijn ervaringen op te doen. Hele sferen verschuiven hun paradigma. Hele stammen wijzigen hun koers. 

Natuurlijk, het oude is nog steeds zichtbaar. Het nieuwe is nog steeds niet gemeengoed. Maar dat zou te snel gaan voor de kritieke massa. Dan verschuift het paradigma te snel. Helaas voor degenen die er helemaal klaar voor zijn. De voorlopers kķnnen niet anders doen dan wachten, als zij zich richten op 3D. Maar met hun multi-dimensionale bewustzijn kunnen ze overal vorderingen zien in andere dimensies, kunnen ze overal hun koers verleggen en zal dat door sijpelen naar het 3D-gebeuren op Aarde. Het is wonderbaarlijk om te zien hoe jullie bewustzijn in korte tijd is verschoven van meer enkelvoudig tot multi-dimensionaal. De gaven die daarbij horen, worden navenant wakker.

2 december 2016                                                                                                                                                                     Interconnectedness betekent dat alles verbonden is met alles. Het is de enige manier om universa te laten draaien en in stand te houden. Het is de enige manier op leven op planeten toe te staan om zich te ontwikkelen. Het is de enige manier om in te zien dat je onderdeel bent van het Grote Geheel, de enige manier om in te zien dat liefde alles bijeen houdt en de enige manier om in te zien hoe natuurlijk het leven is, als je je houdt aan de wetmatigheden van de Kosmos. Met liefde als dragende midden is de mens in staat tot grote dingen. Dus de zwarte materie, de oermaterie, is de bouwstof voor Liefde, Goddelijke Liefde. En die bouwstof is weer nodig om in harmonie te scheppen. En die harmonie is weer nodig om het speelveld te scheppen, waarop beschavingen zich kunnen ontwikkelen.  

In die toestand is de Aarde nu. Er zijn op het pad van niet-liefde ervaringen genoeg opgedaan om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen over wat liefde vermag in een mensenleven. En daarmee bedoelen we niet de kleine vorm van menselijke liefde, maar de Goddelijke vorm van Onvoorwaardelijke Liefde, die, eenmaal geboren en wakker gemaakt in de mens, bewust ingezet kan worden, tot wonderen kan leiden, versnellende acties doet ontstaan naar steeds meer liefde. En een oneindige stroom aan informatie zal wakker worden, om tot steeds meer liefdevolle acties en aanwezigheid te geraken.

Liefde, liefde, liefde. Bezongen in vele talen, vaak verkeerd uitgelegd. Het Lied van de Schepping bezingt de Goddelijke Liefde. De Liefde die het individu doet beseffen de eenheid van alles, waarbij het individu zich opgenomen weet in een oneindige stroom van Liefde. Liefdevolle ontmoetingen ontstaan, waar Onvoorwaardelijke Liefde de drijfveer is. En in die onvoorwaardelijkheid wordt de Nieuwe Aarde geboren, steeds weer opnieuw, mens voor mens, hart voor hart, connectie voor connectie.

Alles is onderdeel van het Grote Plan: de Aarde verheffen tot een planeet van Liefde. Een Liefdesplaneet, geboren uit niet-liefde en opgegroeid tot ware, onzelfzuchtige Liefde, met voorbijgaan aan het kleinere en het omarmen van het Grotere.

17 november 2016
 
Heb ik je niet voorspeld dat er veel zou gebeuren? De energieŽn bereiken de Aarde nu nůg krachtiger, ten behoeve van het geheel, ten behoeve van het Liefdestijdperk op Aarde. En nu komt het er op aan wat mensen důen met al die energieŽn. Of mensen in staat zijn om alles los te laten wat niet meer past. Of mensen zich kunnen richten op het Hier en Nu en op het verwachtingsvol ontvangen van nieuwe impulsen, gekomen vanuit hun binnenste kern, gezocht door de Ziel, om uit te drukken op Aarde. Want wat is beZielend leven anders dan de ziel toe laten om te creŽren wat deze wenst te ervaren? Al die voorbije maanden was het een geworstel met impulsen om los te komen van het oude. En dat gaat nog wel een tijdje door. Maar mensen zijn zů weinig gewend aan de meer verfijnder energieŽn en de impulsen die daarvan uitgaan,  dat ze de signalen van de Ziel, die daarmee al uitgelijnd is, nog nauwelijks kunnen verstaan. Nķ gaat het er om dat de persoonlijkheid de ziel aan het roer laat om nieuwe uitkomsten te creŽren. Om met nieuwe beZieling te gaan leven. Om verwachtingsvol het Nieuwe, het zelf te creŽren Nieuwe, te kunnen begroeten, met nieuwe impulsen, om op nieuwe manieren verder te stappen in het leven. Nķ gaat het er om het oude dusdanig elegant los te laten, dat het Nieuwe, het met Hart en Ziel iets kunnen doen, aan het roer komt te staan. Om ideeŽn te kunnen laten opborrelen. Om uiteindelijk datgene te kiezen, waar het Hart van opspringt en de Ziel volmondig JA tegen zegt.
 
9 november 2016
Een krachtdag, 9-11-9 *) , dat heb je goed gevoeld. 
Een krachtdag betekent, dat deze dag je meer in je meesterschap zet dan eerder mogelijk was. Vooral, omdat deze krachtdag gevolgd wordt door de 11-11 toegangspoort van 11 november, de Meester-toegangspoort, deze keer gevolgd door de grootste supermaan van dit millennium op 14 november. Krachtig zal het oude -oude emoties, oude trauma's- losgeschud, los gerammeld worden, om overboord te gooien. Niet dienstbaar meer aan de nieuwe tijd. Het Tijdperk van Liefde nadert met rasse schreden. Want wat is het verhogen van de liefdesenergie anders dan het toevoeren van de Liefdestrilling, die - oude woorden- komt als een dief in de nacht, om zich te vestigen, steeds steviger te vestigen, in de harten van de mensen? Dus, al hoe lastig het integreren van deze verfijnde Liefdestrillingen vaak is, al hoe veel er uit gestuwd moet worden en oud zeer en oude patronen worden los gerammeld, zie het als de herfstwinden, de herfststormen, die de blaadjes los schudden van de boom en doen vallen in de wind. Ogenschijnlijk leeg, kaal, voor de buitenwereld. Maar rijk, onmetelijk rijk, voor de binnenwereld, want juist daardoor kunnen deze Liefdestrillingen zich uitbreiden, dienstig om meer dienstbaar te zijn aan de vorming van het Tijdperk van Liefde.                                                         *) 2016 = 9, numerologisch gezien
 
31 oktober 2016
Heb Ik je niet gezegd, voorzegd, de tijden die nu aanbreken? Heb Ik Mijn dienaar niet naar je toe gezonden om je Nieuwe Tijden te verkondigen? De tijden dat Mensenbloemen zouden opstaan? (Nienke:  ik ontving inderdaad in het jaar 2000 via Mr. El Morya innerlijk het boek: "De Geest Gods is als een Bloem... die zich ontvouwt in het hart van ieder mens", waar de bewuste mensen worden aangeduid met Mensenbloemen)  
Welnu, die tijd is Nu. Dit Moment. Deze Periode. Het is vervuld wat Ik je heb gezegd, ook al zie je daar nog maar weinig van terug in de buitenwereld. Maar de Mensenbloemen staan op, zeer zeker, in groten getale. *)
 
De Meesters van de Toekomst, zo worden jullie nu al genoemd doorheen vele sferen van bewustzijn. De Meesters van de Toekomst zijn de mensen die de moed, het lef hadden om de Aardekring te dansen, het leven op Aarde te leiden, in een grote verscheidenheid aan ervaringen, via vele rollen beleefd. De Meesters van de Toekomst zullen het roer langzamerhand in handen nemen.
 
Maar dat kan niet eerder dan na een in jullie ogen lange periode van innerlijk huiswerk. Van je weer herinneren. Van het opdiepen van stukjes van jezelf, van je eigen grotere Wezen. Van het omhelzen al wat van jou is. In jouw ogen mooi Ťn lelijk, donker Ťn licht. Iedere schaduw in jezelf, die je herkent, erkent en omarmt, helpt jou dichter te komen bij je nieuwe taak als Meester van de Toekomst, die vele universa te zijner tijd zal bevruchten met kennis, geboren uit wijsheid, opgedane levenswijsheid, ervaringswijsheid, vergaard in vele eeuwen en millennia. 
 
Dus: verzamel en rust uit. Ontvang en integreer.
Geef geen aandacht aan de buitenwereld-dingen die je beroeren.
Doe je innerlijke huiswerk. Wees je bewust van de grootsheid van deze tijd op Aarde.
Deze gouden bewustwordingstijd, die het Gouden Tijdperk van Liefde inluidt.

*) Nienke: Het viel me op dat het woord Mensenbloemen na 16 jaar weer opduikt. Dagelijks wordt de stijging van de liefdesenergie van de Aarde gemeten door een team en in overzichten weergegeven. Die is momenteel gigantisch!  Benieuwd? Zie http://www.foundationforhealingarts.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html  (Je moet wel ver naar beneden scrollen om die overzichten te kunnen vinden)
 
28 oktober 2016 
Liefde, liefde, liefde.                                                                                                                                                                                                                       Bezongen in vele, vele liederen, er naar gestreefd en gewanhoopt.                                                                                                                                 Wat hébben veel mensen op Aarde gezocht, gesmeekt, gevonden wat in hun hart leeft.                                                                                         Want alle niet-liefde in al die vele levens leidde wél tot de Liefde, met een hoofdletter L.                                                                                     Want al die ervaringen gaven zicht op wat er wel en/of niet mogelijk was op het gebied van de Liefde.                                                           Want wat is liefde?                                                                                                                                                                                                                              Hoe omschrijf je Liefde?                                                                                                                                                                                                                   Wat is dat sleutelwoord, dat antwoord op alle vragen, Liefde?                                                                                                                                           Liefde is goed, zonder goed te willen zijn.                                                                                                                                                                                 Liefde is licht, zonder een lamp aan te hoeven steken.                                                                                                                                                         Liefde is wijsheid, daarom verdraagt ze zo veel.                                                                                                                                                                     Liefde is geduld, daarom kan ze wachten op het juiste moment.                                                                                                                                     Liefde is zorgzaamheid, zonder zichzelf te verliezen.                                                                                                                                                           Liefde is begrip, zonder begrepen te worden en zonder zich daar druk over te maken.                                                                                         Liefde is als regen, die alles schoon wast, verfrist en verkwikt.                                                                                                                                         Liefde is als mist, die alles kan verhullen wat er nog niet aan toe is om geopenbaard te worden.                                                                     Liefde wéét wanneer het moment van baring, van openbaar maken, is gekomen.                                                                                                   Liefde is weten vanuit het Hart.                                                                                                                                                                                                   Liefde is zuiverheid, want in zuiverheid wordt alles geboren.                                                                                                                                           Zuiver en volmaakt is Liefde, zij verdient het om bezongen te worden.                                                                                                                         Liefde is groots, voor aan wie Liefde zich openbaart.                                                                                                                                                             Liefde is bescheiden, want niets verblindt echte Liefde en zij zoekt geen klatergoud.                                                                                             Liefde is goedertieren: een ouderwets woord voor alles wat goedheid is.                                                                                                                     Liefde vertolkt vreugde, zang, dans, klank, geluid, licht en vorm.                                                                                                                                   Liefde schenkt vreugde door haar Zijn.                                                                                                                                                                                       Liefde streeft niet naar worden: Liefde is ZIJN.
 
24 oktober 2016                                                                                                                                                         
Ieder mens heeft zijn talenten, zijn gaven, zijn vaardigheden. Die ken je, die benut je. Maar in de tijd die voor jullie ligt, dat Gouden Tijdperk der Liefde, worden jullie geconfronteerd met nieuwe gaven, nieuwe vaardigheden, nieuwe talenten. Dat is nu nog niet voor te stellen, omdat jullie in de ombouwtijd zitten daar naar toe, maar het staat wél te gebeuren! Wees je daarvan bewust. Wees je bewust dat je vele vaardigheden en talenten, vele gaven hebt 'geparkeerd' op ruimtestations, planeten, zonnen, manen en sterren in vele universa en wéét dat je daar stap voor stap weer toegang tot krijgt.
 
Weet je geliefd. Je wordt zorgvuldig begeleid, zoals een ieder, om die gaven en talenten weer langzamerhand te integreren in de persoonlijkheid van nu, of de persoonlijkheid van dat moment. Weet je verzekerd van een groter gaan dan ooit eerder, met meer vreugde, meer liefde, meer tover, meers speelsheid, meer harmonie. En unity wordt geen eenheidsworst, want jullie zijn die verscheidenheidsweg niet voor niets gegaan. Daardoor werden en worden talenten multi-getalenteerd, omdat iedereen, vanuit eigen paradigma, er een eigen draai aan geeft.
 
Stel je de universa-to-come voor. De universa die jullie scheppen, nu al, met jullie gedachten, daden, handelingen. De gouden universa, bedoeld om gevuld te worden met een veelheid aan ervaringen, nieuwe ervaringen. Wat veel ligt er nog in het verschiet om geŽxploreerd te worden. Het is een duidelijk andere route dan voorheen het geval was. Toen betekende terug naar de Bron, de kern in jezelf, de eenheid, een loslaten, steeds verder loslaten, van al je persoonlijkheidslagen. En nu is het avontuur om ascentie te doen in je body en al je ervaringen bewķst in te zetten op andere zijnstoestanden, in vele universa, ten behoeve van de grote groei en bloei van het Gouden Tijdperk der Liefde.
 
29 september 2016
Het Tijdperk van Liefde is aangebroken op Aarde. Een bijzondere tijd, waarin mensen een eerste begin maken op het pad van Zelf-Liefde. Die Zelf-Liefde ontwikkelen is onontbeerlijk. Want hoe kun je Zelf-Liefde verenigen met ontkrachting van jezelf via gevoelens van schuld, schaamte, niet goed genoeg zijn, noem maar op? De eerste stap op het pad van Liefde, met een hoofdletter L, is het ontwikkelen van Zelf-Liefde.
 
Hoe doe je dat? Hoe bewerkstellig je voor jezelf meer Liefde, in de zin van met meer Liefde naar jezelf kijken en al je handelingen? Observeer jezelf, zonder kritiek, zonder oordeel, observeer. Zie wat je doet en nalaat, kijk waar je behoeftes liggen. Poets jezelf niet meer uit, geef je zelf niet meer weg, maar beoefen Zelf-Liefde, die begint met begrip te hebben voor jezelf,  je zelf gekozen paden, je beslissingen, je gevoelens. Je dierbaren begrijpen dit niet, begrijpen je niet meer? Leg uit, standvastig, dat je gekozen hebt voor het pad van Zelf-Liefde en dat zij hetzelfde recht hebben. Dat is gezond egoÔsme, omdat zij uiteindelijk leidt tot begrip voor alles en iedereen, maar begint bij begrip voor zichzelf. Als je begrijpt, kunt je het plaatsen. Vergeven is zelfs niet meer nodig. Je hoeft het alleen maar te begrijpen, zodat je jezelf kunt liefhebben waar je eerst alleen maar je falen zag, of je nalaten, of wat in jouw ogen fouten waren.
 
Die fouten waren geen fouten, maar leermomenten, ervaringen om van te leren. Je mag ze dus met de ogen van Zelf-Liefde bekijken, er om glimlachen, zoals je glimlacht om de pogingen van een kind om zichzelf neer te zetten op Aarde, vanuit eigen perspectief, wat niet het meer omvattende perspectief van de volwassene is. Kijk met volwassen, liefdevolle ogen naar jezelf.  Meer hoef je niet te doen om je Zelf-Liefde te ontwikkelen.