De Wijsheid van de Runen


Tijdens de Natuurwezens Zomerweek bij Menno en Jeannette in Rancy in 2016 liet kabouterkoning Franšois I zich aan Lydia zien met een sleutel in zijn hand en wijzend
naar zijn oor: een signaal dat we moeten leren om goed te luisteren. Dat deden we.
Maar kijk eens naar het teken op zijn borst op de foto van Lydia's tekening rechts:
twee letters X onder elkaar.
Een Rune-teken, verklaarde Lydia nog. Dßßr schonken we geen aandacht aan.
En aan de Runen zelf verder ook niet...
Maar februari 2017 brachten de Runen zichzelf op onvermoede wijze in ons leven.  
Menno en Jeannette van La Ripe Blanche, Rancy, logeerden bij ons.
Eén Rune-teken liet zich zien: twee letters X onder elkaar.
Nienke voelde een mannelijk elementwezen naast zich staan en Eric mocht zijn informatie aan ons doorgeven. Het was het elementwezen, behorend bij dit Rune-teken, genaamd Inguz. De Rune Inguz blijkt te staan voor Nieuw Begin! 
Toen pas dachten we aan hetzelfde teken op de borst van Franšois, zie tekening.
We waren allemaal heel verbaasd. Krijgen we daar in Rancy nog verder mee te maken?
Maar het ging verder: in maart ontvingen we algemene boodschappen van wijsheid van
Rune, 'hoofd' van alle Rune-elementwezens:
  Afbeelding invoegen
Rune via Eric:
Om ware, klare taal te spreken, moet er eerst waarheid en klaarheid in jezelf zijn ontstaan. Dat kan alleen als je je bewust bent geworden van de gelaagdheden in jezelf. En als er een harmonische, aangename samenklank is ontstaan tussen al die lagen in jezelf, zoals de fysieke, emotionele, mentale laag, die jullie nu in jullie bestaan onderscheiden. Sommigen zijn zich bewust van meer lagen: de spirituele, de etherische. Er zijn er nog meer, aanzienlijk meer. En jullie zijn als maar aan het her-inneren, het weer wakker worden van meer lagen van jullie bestaan, zoals de magische. Hoe meer opschoonwerk van opgelopen, zelf gecreŰerde disharmonieŰn is verricht, des te zuiverder kan de oorspronkelijke toon en harmonie klinken.
 
Rune via Nienke:
We willen je graag de Runen leren kennen, want ze bevatten een schat aan informatie en wijsheid, die oude gegevens van afgestemd zijn op Hemel en Aarde in zich draagt. Het is niet zo, dat oud niet meer is van nu. Oud is kennis, die wijsheid is geworden. Een wijs mens is een mens, die kennis heeft vergaard en omgezet tot wijsheid. De elementen van de Aarde hebben zich verbonden aan de Rune-stenen. Maar het gaat niet om de stenen. Het gaat zélfs niet om de tekens. Het gaat er om, dat je je weer toegang verschaft tot de wijsheid die er al in ligt besloten. Die wijsheid kan ieder mens, iedere zoeker, beter in contact brengen met zichzelf. Het pad der Runen is dus geen kennispad, maar een wijsheidsweg.
De wijsheid van 800.000 jaar Aarde-ontwikkeling ligt daar op een zeer diep level in besloten. 
 
Afbeelding invoegenAfbeelding invoegen
 
Ik ben Rune. Ik heb me diep verbonden met de Aarde-ontwikkeling én met de ontwikkeling van de wijsheidsweg die Runen heet. Alle Rune-stenen hebben hun eigen elementwezen,
die hun specifieke wijsheid van hun deelgebied inzetten voor het geheel, gevat in wat nu
het Rune-spel of het Spel der Rune-stenen heet. Maar het is geen spel. Het is jezelf weer toegang verschaffen tot diepe ervaringswijsheid. Verbonden met die wijsheid word je
op magische wijze geleid naar kennis over jezelf, over je levenspad, over je afkomst en
over je toekomst. Want al die wijsheid ligt diep in jou al lang te sluimeren.
 
Het aangaan van de weg der Rune-stenen is het aangaan van de ontwakingsweg in je zélf,
op een diep, diep, diep niveau. Nu de mensheid begint te ontwaken, krijgen de Rune-stenen weer meer betekenis dan ze lange tijd hebben gehad. Waarom denk je dat we jou benaderen? Schrijf je niet over natuurwezens? Ben je daar niet mee verbonden? Zijn wij in die zin niet
ˇˇk natuurwezens? Vroeger werden we gezien als Goden. Dat hˇeft niet meer. We kunnen gezien worden voor wat we zijn: elementwezens met diepe kennis, wijsheidskennis.
Jezelf leren kennen is steeds meer van het Al leren kennen.
En dßßr kunnen we mensen mee helpen!
 Nienke: Dank je wel, Rune, voor dit inzicht. Wil je dat ik dit publiceer, zodat meer mensen er kennis van kunnen nemen?
 
Rune: Ja, graag. De tijd voor ontwaking is aangebroken. We kunnen nu weer veel meer betekenen dan lange tijd het geval is geweest. We zijn één, in verschillende deelgebieden. Wie dit pad aangaat, gaat weer een stap zetten op weg naar meer eenheid. Eenheid met en in zichzelf, met ons, met de Aarde, met de wijsheid, zodat met nieuwe lichtheid nieuwe paden kunnen worden bewandeld.
Je kunt je antwoorden via de Rune-stenen vinden in boekjes. Nˇg beter zou zijn om je af te stemmen op de naam, op de klank van de Rune-steen, waardoor je in contact kunt komen met het elementwezen, verbonden aan die Rune-steen. En dat elementwezen helpt je op je weg om je eigen wijsheid weer te ontwikkelen en te kunnen inzetten. Een rechtstreekse ontwikkelingsweg is mogelijk voor diegenen, die gevoelig genoeg zijn voor een meer open contact met ons.
Veel plezier op deze ontdekkingstocht, want die verschaft ons ˇˇk plezier. Het plezier van weer meer verbonden ons 'werk' te kunnen doen. Mensen zien het vaak als een magisch pad. Dat lijkt wel zo en in zekere zin is dat ook zo. De magie van het weer doen stromen, moeiteloos, ligt in het verschiet voor wie dit aangaat.
 
 
Afbeelding invoegen