Eenhoorns, Draken

Eenhoorns zien eruit als slanke, witte paarden, met een rechte hoorn vanaf de plek waar bij mensen het derde oog zit. Vera heeft in Ierland voor het eerst weer te maken gekregen met eenhoorns. De eenhoorn waar Vera als eerste contact mee maakte, laat zich Garibaldi noemen. Hij is hoofd van de eenhoorns in Westelijk Europa,

Eens meldde Garibaldi via Vera: "Wij waren vroeger in grote getale aanwezig in de Europese bossen, zelfs ook fysiek. Maar er werd op ons gejaagd door mensen die aan onze hoorn toverkracht toedichtten. Dat is ook zo, maar anders dan toen werd begrepen. Onze hoorn brengt vreugde, onschuld en verlichting. Wij verheugen ons om weer met jullie samen te zijn en jullie te helpen je onschuld weer terug te vinden. Pas dan kan er vrede zijn in je hart. Ga weer spelen, mensenkind, breng vreugde in je leven en in de wereld."

Inmiddels zijn er gelukkig weer honderden eenhoorns via natuurlijke aanwas aanwezig in de ijlere sfeer van de Aarde. Als een eenhoorn iemand met zijn hoorn aanraakt, geeft dat energie, wijsheid, groei, heling. Eenhoorns helpen enorm mee met het verhogen van de trilling van de Aarde. Ze dragen de kracht van het Christusbewustzijn. 


Een lezeres was met haar gezin op reis door Zweden, toen haar dochter in het voorbijgaan zomaar wat foto's maakte van het bos. Daarbij zag ze geen wezens, alleen maar bos. Hun verbazing was dan ook groot, toen achteraf bleek dat er een eenhoorn op een van de foto's te zien was (zie afbeelding rechts) en nog wel zů duidelijk, alsof hij net zo fysiek aanwezig is als wij. Dit is toch weer een overduidelijk teken dat de sluier tussen onze wereld en die der natuurwezens steeds dunner wordt. 

 

Draken zijn - net als eenhoorns en centaurs - door mensen in de millennia van toenemende verdichting onterecht in de sfeer van fabeldieren geplaatst. Gelukkig worden steeds meer mensen in deze tijd wakker en bewust, waardoor ze weer open gaan voor de - voor velen nog onzichtbare - rijkdom van de Aarde: alle wezens, die net als zij van overal uit de kosmos naar de Aarde toegekomen zijn. Het doel van al deze wezens is hetzelfde: het bevolken en verlevendigen van deze prachtige Blauwe Parel, om er een schat aan ervaringen op te doen over wat leven in de dualiteit inhoudt, maar om er ook weer aan te ontstijgen. Draken zijn desgewenst een enorme steun voor mensen op hun pad terug naar de eenheid. 

Draken zijn dus niet de vuurspuwende engerds uit de sprookjeswereld, of dieren die verslagen moeten worden door Joris of MichaŽl, maar liefhebbende wezens met grote wijsheid. Ze betekenen voor de Aarde hetzelfde als engelen voor de mensheid. Draken komen juist in deze tijd in grote getale naar de Aarde, om de Aarde en de wezens die haar bevolken te begeleiden in het proces van ontwaken. Ze komen vanuit liefde en zijn bereid om hun wijsheid, hulp en steun te bieden aan hen die er om vragen. Zo kun je hun hulp vragen op je persoonlijke ascentie-pad, maar bijvoorbeeld ook heel aards een draak vragen om je auto te beschermen, als je die ergens geparkeerd achterlaat.
 
Net zoals er engelen zijn van bijvoorbeeld heling, wijsheid of vreugde, hebben draken ieder hun eigen kwaliteit. Er zijn niet alleen draken van aarde en water, lucht en vuur, maar ook van zuiverheid en helder inzicht, van transformatie en inspiratie, van balans en vreugde. Vera, Eric en Nienke hebben in Nederland en Frankrijk mogen helpen bij het openen van drakenpoorten, waardoor meer draken vanuit de kosmos naar de Aarde kunnen komen, die de transitie van de Aarde naar de vijfde dimensie ondersteunen en mensen helpen om weer multidimensionale wezens te worden.
 

De Engelse Val Young geeft workshops om mensen te leren met draken in contact te komen. In verbinding met de draken maakte ze ook hele serie drakenkaarten, zodat mensen weer met hun wijsheid en inspiratie in verbinding kunnen komen. Na een workshop bij ons in Nederland maakte ze verbinding met de Draak van Nederland, die ze later tekende en ons met de bijbehorende ontvangen tekst als kaart toestuurde. Ze was helemaal verbaasd, toen ik haar daarop liet weten dat ons Koninklijk Huis het Huis van Oranje heet, dat de Nederlandse nationale kleur daarom oranje is, en dat het jacht van de Koninklijke familie 'De Groene Draak' heet. Zie de frappante kleuren op de foto rechts, want dat alles wist ze niet. (Website Val Young: http://www.oneheartweb.com)

 
 
 
 Afbeelding invoegeneenhoorn Garibaldi

Afbeelding invoegen
eenhoorn in Zweden

Afbeelding invoegende Witte Draak van EuraziŽ
 
Afbeelding invoegende Draak van Nederland