Kabouters

Er zijn veel verschillen tussen kabouters onderling, net als bij mensen. Een kabouter die in de stad leeft, is anders dan een kabouter van het platteland. Ook de landsaard maakt uit. Kabouters zijn in onze streken tussen de 30 en 45 cm lang, maar er is veel verschil in lengte. Ierse leprechauns (kabouters) zijn wel 1 m. tot 1.20 m. en Zuid-Europese kabouters zijn juist weer kleiner.  En kabouters kennen net zo'n verscheidenheid aan werkzaamheden als mensen.  We hebben veel persoonlijke ontmoetingen gehad met kabouters en veelvuldig met hen samengewerkt. Maar dat is niet alleen met ons het geval. Kabouters werken veel vaker met mensen samen, dan mensen zelf door hebben. 

Kabouters raken je in je emotionele veld. In het contact met hen neem je gemakkelijk hun emoties over. Als zij verdrietig zijn, dan voel jij je ook verdrietig. Maar zijn zij blij, dan voel jij je ook blij. Kabouters staan van alle natuurrijken het dichtst bij de mensheid en zijn meestal van nature behulpzaam en gedienstig. Krijg je een goede ingeving bij je werkzeemheden? Best kans dat die je is ingefluisterd door een kabouter!
 
Net als mensen zijn kabouters van elders uit de kosmos op Aarde gekomen. Gelukkig kunnen we nu allemaal weer gemakkelijker contact krijgen met onze sterrenfamilies. Dat er via sterrenpoorten weer verbinding is met hun planeten van oorsprong, is voor kabouters dan ook reden tot grote vreugde. Bovendien krijgen niet alleen mensen innerlijk vanuit de kosmos nieuwe inzichten en nieuwe technologie aangereikt, maar kabouters ook. Samenwerking tussen mensen en kabouters is noodzaak om de Nieuwe Aarde te creëren. Doe daarom vooral een beroep op de kabouters, als je vernieuwende en/of duurzame ideeën hebt die je graag wilt realiseren. Ze helpen je graag!
 
Kabouters, waar wij contact mee hadden en/of waar wij mee samenwerkten, zijn natuurlijk ook getekend door Lydia van Oort, zie hier rechts. 
 
Kabouter Jodokus woonde eerst in onze tuin en later bij ons in huis. Omdat hij nog jong was en zijn ouders overleden waren, zocht hij eerst toenadering en steun. Later heeft hij alle nationale en internationale Europese reizen, die we met onze lichtwerkgroep deden, met ons meegemaakt. Daarbij heeft hij veel voor ons betekend tijdens de voorbereidingen, waardoor er altijd hulp, steun en samenwerking met natuurwezens mogelijk was bij aankomst in andere landen. Tevens heeft hij geholpen bij de totstandkoming van het eerste gedeelte van ons boek ‘Natuurwezens en Mensen, samen op weg naar de Nieuwe Tijd'.

Jodokus is op verzoek van de Franse kabouterkoning Stefanor aan het hof in Frankrijk blijven wonen en daar getrouwd met Sibelle. Ze hebben inmiddels 4 kinderen. Eertijds is hij door alle Europese kabouterkoningen gevraagd als voorzitter van de nieuw gevormde kabouter Raad van Europa, gezien al zijn internationale contacten. Maar na de plotselinge dood van de kinderloze kabouterkoning Stefanor heeft diens Assemblée aan Jodokus gevraagd zijn opvolger te worden. Hij is nu koning van Noord-Frankrijk en heeft zijn oude naam vervangen door François I, uit verbondenheid met Frankrijk. 
 
Zijn trouwe vriend Karlov woont met zijn gezin dicht bij hem. Karlov doceert Vernieuwings-technologie en Menskunde (om kabouterstudenten te leren weer beter met mensen samen te werken: we moeten elkaar immers over en weer leren begrijpen) en hij traint daarnaast een jong internationaal kabouter-docentencorps om deze vakken breder uit te dragen.
 
We hebben nog steeds contact met elkaar. Jodokus vroeg ons om in 2017 weer een Zomerweek Natuurwezens in Frankrijk te organiseren, waar de kabouters uiteraard bij zullen zijn. (Evenals de elfen, want voor hen mochten we vorig jaar in Rancy een elfendôme creëren voor kosmische elfen, bovenaarde-elfen en binnenaarde-elfen.)
 

Afbeelding invoegenJodokus in zijn jonge jaren 

Afbeelding invoegenJodokus nu: François I

Afbeelding invoegen Karlov met Caroline en hun    twee oudste kinderen