Nimfen, Faunen

Nimfen zijn waterwezens en veel ijler dan de wezens uit de andere natuurrijken. Ze zijn nooit zover de verdichting en de dualiteit ingegaan als bijvoorbeeld de elfen en hebben daardoor een grote onschuld en zuiverheid bewaard. Ze namen dan ook niet zo snel contact met ons op. Pas heel laat maakte het nimfenkoningspaar Feronal en Arunal zich bekend. Feronal is ietsje steviger dan zijn vrouw, die erg moest wennen aan menselijke energie. Toen Arunal het contact met Vera Koenen aanging, voelde ze dat haar hele wezen werd afgetast en verkend. Een gevoel van eenheid bleef daardoor nog dagenlang bij haar.

Gaandeweg is er door ons meer samengewerkt met de nimfen, toen feeŽn, elfen en nimfen de handen ineen sloegen, om op speciaal daartoe gecreŽerde plekken een soort kŁr-oord voor de andere natuurwezens te maken. Daardoor werden die in staat gesteld zich met steeds fijnere energieŽn te vullen: altijd in en bij water. De elfen en de nimfen verlangden alleen enkele speciaal uitgezochte kristallen en andere mineralen, waarna ze het Ďwerk' zelf wel af konden, zonder verdere menselijke inmenging. Dit heeft allen enorm bekrachtigd en gaf nieuwe levensvreugde. Maar nu de Aarde zo gigantisch stijgt in licht- en liefdesfrequenties, gaan deze natuurwezens daar automatisch in mee. 
 
 
Eric heeft regelmatig contact gehad met de hoofddeva van het Springendal: een nimf, die hem o.a. het volgende liet weten: 
"Mijn naam is Esmaru en ik ben al langer met het Springendal verbonden dan mensen zich kunnen heugen, honderden jaren al, en vrijwel iedereen in de mensenwereld is ons vergeten. Wij energetiseren de bronnen en putten er tevens onze kracht uit. We helpen het water zijn zuiverheid te behouden en hebben daaraan steeds meer kracht moeten besteden en kracht aan verloren, omdat de mensen steeds meer van ons kostbare water gingen gebruiken, totaal onachtzaam wat het ůns kostte en kost, en dan nog veel vervuiling toevoegend! Ondankbaar en onnadenkend zijn de mensen vaak geweest, en nůg. Maar gelukkig, jullie hebben nu rioleringen en afvalwaterzuiveringsinstallaties ontwikkeld, jullie beginnen meer de kostbaarheid en onmisbaarheid van zuiver water in te zien en zie, het water wordt hierdoor weer schoner. Wat een opluchting voor ons. En nu zijn er mensen met aandacht voor het water, met besef van de kostbaarheid ervan voor ŗlle leven en met besef van het wonder van zoveel water op Aarde."
 

Faunen leven in de vrije natuur, waar ze bijvoorbeeld dieren aansporen naar plekken te gaan waar eten of water te vinden is. De faun waar we mee te maken hebben, is graag bij Lydia en laat zich Callister noemen. Als we met z'n vieren samen komen, komt hij er regelmatig even bij. Hij stimuleert Lydia om zo nu en dan een peertje te eten, want hij is dol op de energie, de essentie, van peren.

Faunen kennen een grote, natuurlijke onschuld. Toen Vera Callister eens wilde aansporen wat meer in zijn kracht te gaan staan via de woorden Ďkom op, laat je ballen eens zien', nam hij dat meteen letterlijk. ĎBedoel je deze?' vroeg hij, in alle argeloosheid, tot ontroering van ons allemaal. Het ontlokte ons wel een glimlach, maar laat eens te meer zien hoe voorzichtig, omzichtig, respectvol en liefdevol we dienen om te gaan met deze prachtige wezens.
 
Faunen leven vaak solitair. In de bossen vallen ze, net als de andere natuurwezens die er leven, onder Cernus, de geest of heer van het woud. Herne, Cernus of Cernunnos is de naam waaronder hij sinds oeroude tijden in Europa bekend is. Hij wordt ook gekend in AziŽ, Afrika en Amerika, maar dan uiteraard onder andere namen. Hij draagt zorg voor alle bossen en de natuurwezens die daarmee verbonden zijn en er hun taak hebben. Mensen die in bossen werken om de natuur en/of natuurwezens een handje te helpen, kunnen hem aanroepen. Hij zorgt er dan voor dat alle natuurwezens van het doel van hun aanwezigheid op de hoogte zijn om waar nodig ondersteuning te bieden. In dat geval is bijvoorbeeld verdwalen onmogelijk, mits je de subtiele aanwijzingen weet op te volgen...

  

 

Afbeelding invoegennimfen koningspaar             Feronal en Arunal

(Esmaru is internationaler georiŽnteerd dan alleen maar het Springendal. Tijdens ons water-energiewerk rondom NormandiŽ en Bretagne had hij een actieve rol. Toen we vroegen hoe hij eigenlijk naar ons toe kon reizen, meldde hij dat hij meereisde met de regenwolken. Inderdaad: tijdens de heenreis had het voortdurend geregend...) 

 

  Afbeelding invoegenbosfaun Callister

 Afbeelding invoegenHerne, Cernus of Cernunnos