LADY ARTEMIS

Tekst van Lydia:

Artemis was voorheen bekend als godin van de jacht. Nu is zij beschermvrouwe van de bossen. Zij vraagt nadrukkelijk aan ieder mens om onze omgang met de bomen te veranderen. Om weer met eerbied en respect met hen om te gaan. Wij moeten ons weer bewust worden, leren begrijpen dat ook zij levende wezens zijn. Het wordt dringend tijd om onze houding t.o.v. deze levende natuur te veranderen en daar weer met respect mee leren om te gaan.


 

 

Lady Artemis