APOLLO

Apollo is de elohim van de tweede straal, zijn partner is Lady Lumina.

Apollo:
"Er zijn veranderingen op Aarde gaande, vele en diepe, en zij zijn niet tegen te houden. Het proces waar de Aarde doorheen gaat is gigantisch en de mensheid, het dieren-, planten- en mineralenrijk: allen en alles gaat mee, meer of minder bewust. Zo geleidelijk mogelijk, en toch is het soms heftig en overrompelend. Veel lijkt slechter te gaan dan tevoren. Veel, heel veel moet worden losgelaten. Vrees niet, verheug je eerder in de bevrijding van Gaia en haar bewoners van vele kluisters en beperkingen. Als je van een generatie verderop terug kon kijken, zou je zien, hoe groot de stappen zijn, die jullie collectief nu zetten. 
 
2013 was het tunneljaar. 
In 2014 werden de eerste knopjes van een nieuw era geleidelijk aan zichtbaar voor de meest wakkeren, de meest bewusten.
Vanaf 2015 komt een je thuis voelen op Aarde op een nieuwe manier, meer in overeenstemming met hoe mensen zich van binnenuit werkelijk voelen, zonder maskers of aanpassingslaagjes. Er is niets te verliezen, behalve vele ketenen, vele illusies, vele valse profeten. Jullie zelf creŽren mee. Jullie zijn geen willoze speelbal. Jullie Hogere Zelven zijn meer betrokken dan je beseft. Zij komen als het ware dichterbij, worden meer voelbaar. Jullie breiden jezelf uit naar de multi-dimensionaliteit die jullie toebehoort en die zo lang heeft gesluimerd.  Schud de jezelf klein houdende overtuigingen van je af en breid je levensreis uit, allereerst naar binnen. 
Dat vertaalt zich onvermijdelijk op het juiste moment naar buiten. Hoe klein, kwetsbaar en teer het nieuwe zich ook toont, hoe bescheiden ook, het is bestand tegen de storm der verandering en zal groeien tegen de conventies en tradities in. Er kunnen vertragingen zijn, maar tegen te houden is het niet. De veranderingen zullen alleen maar toenemen en ook steeds spectaculairder worden. Zij kunnen steeds minder over het hoofd gezien worden en opeens blijken zij gemeen goed te zijn geworden.
Houd vol en houd koers, vaart en focus, en drijf mee op de aanzwellende golf van de Nieuwe Tijd, nu en in het volgende nu ... 

Het natuurlijke leven is het leven dicht bij de natuur. Zoals in het voorjaar bomen nieuwe blaadjes krijgen, die zij in de herfst weer laten vallen, terwijl de boom zijn naar buiten open staande periode afwisselt met de 'kalere' naar binnen gekeerde, zo kent de mens ook zijn seizoenen door het jaar heen, door de jaren heen, maar ook in één enkel etmaal, zo weer terug komend bij de ademhaling, even vluchtig als voort-durend, gedurende het hele leven op Aarde: de wisselslag van het leven: naar buiten en naar binnen. 

De mens leeft in twee werelden, bewust en onbewust. Met de jaren neemt de bewustheid toe van de mens die wil blijven groeien, bloeien en verwelken, zo onophoudelijk zichzelf vernieuwend, net zoals het Leven zelf. Met de komst van de Nieuwe Tijd vraagt dat om het loslaten van de Oude Tijd, van gewoonten en tradities, van gevestigde overtuigingen, van het vanzelfsprekend gewordene, om ruimte te maken voor nieuwe creaties. Wie die wetmatigheid inziet, toelaat en toepast, ontwikkelt gelijkmatigheid in het leven en bewaart zijn evenwicht. 

Wij, Elohim, zijn de bouwers van de vorm en we zijn aeonen lang bezig geweest om de vormenwereld op planeet Aarde tot stand te brengen en te doen groeien. Daar waren we al mee bezig vůůrdat de eerste mens op de Aarde verscheen. Met hem (de mens) samen ging het creŽren van vormen sneller en effectiever. Maar helaas, sinds wat jullie de Val van Atlantis zijn gaan noemen, verloren we het contact. Ons werk ging wel door, maar zonder de directe uitwisseling met de mens. En nu is dat contact, sinds kort, herstellende. De periode van de Grote Afzondering van de mens is voorbij. Er is nu weer verbinding en ook uitwisseling mogelijk, zoals dit contact. En het gaat verder: er ontstaan nieuwe vormen van samenwerking, die helpen om wat is scheefgegroeid weer 'recht' te maken, wat aan vervanging toe is op te ruimen en ruim baan te maken voor nieuwe vormen, ook nieuwe gedachtenvormen, nieuwe ideeŽn, die de planeet een ander aanzien zullen geven en jullie meer vreugde. Want dat is de bedoeling van de Nieuwe Tijd, die nu is aangebroken: dat er meer vreugde terugkeert op Aarde, vooral bij de volwassenen, die steeds meer onder het juk van werk en plicht zijn geraakt en de vreugde van het bestaan op Aarde zijn kwijtgeraakt. Tijd dus om een nieuw spel op Aarde te brengen en dat in vreugde samen te spelen." (Apollo via Eric)