FONTANA

"Het is mij een genoegen om te zeggen dat het niet gaat om het mannelijke in de man en het vrouwelijke in de vrouw, maar om het mannelijke en vrouwelijke aspect béiden. Je kunt pas waarlijk een kind zijn van het Goddelijke, als je het mannelijke en het vrouwelijke aspect in jezelf tot eenheid weet te brengen: dat beide zijden er mogen zijn. Een ieder krijgt huiswerkopdrachten in zijn of haar leven om dat mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat jullie weer toegroeien naar androgyne levensvormen. Dat zal niet zijn in jullie tijd op Aarde en ook niet in de tijd van jullie kinderen en kleinkinderen. Maar wél zetten jullie in je innerlijk de eerste stappen, in deze periode aanvangend, om mannelijk en vrouwelijk in jezelf te erkennen, toe te laten, en letterlijk, létterlijk zeg ik, in je hart te sluiten. Want waar anders is de versmelting met het Goddelijke dan in je eigen hart? Waar anders is de verbinding met het Goddelijke dan in je eigen hart? 

Ik ben alleen maar een trait-d'union, een verbindingsstreepje, tussen het Goddelijke en het Aardse. Mijn taak is voornamelijk op het terrein van samenwerken met natuurwezens, zodat zij de Goddelijke verbinding via mij en via hun meest zuiveren meekrijgen, maar mijn oproep is wel degelijk naar de mensheid: laat beide zijden in jezelf toe en zorg dat mannelijk en vrouwelijk in balans zijn. Dr gaat het om. En aangezien er veel mannelijk overheersend is geweest, is de energie van nu noodzakelijkerwijs meer vrouwelijk, spreekt meer vrouwen aan." (Fontana via Nienke)