ANDROMEDANEN

Wel, geliefde broeder, geliefde zuster, want dat zijn wij, Andromedanen, waarlijk: wij zijn familie. Fijn dat jullie contact met ons zoeken, fijn dat we jullie zo makkelijk kunnen bereiken. Het portaal staat wijd open. Veel vreugde, vrede, harmonie wacht jullie in het contact met ons. Wij spiegelen datgene in jullie wat vreugde en vrede en liefde is. Wij spiegelen datgene in jullie dat eenheid en saamhorigheid is. Wij spiegelen in jullie datgene dat diepe, oprechte vreugde geeft. Dat is jullie herkomst, daar keren jullie in terug, op Aarde, nu. Wij functioneren op een andere dimensie: de zevende, niet op de vierde of vijfde dimensie.
 
Manifesteer wat je wenst. En dat lijkt een beetje cryptisch misschien. Het is vrij makkelijk. Creatiekracht is je voorstellen wat je werkelijk wenst en aan dat idee vasthouden, het voeden, het vorm geven, totdat het zich manifesteert in je werkelijkheid. Bij ons is dat vrij snel. Jullie zijn gebonden aan tijd en dat maakt dat het iets meer tijd kost om jullie gedachten te focussen op een bepaald punt en dat tot manifestatie te brengen. Het voeden is belangrijk. Je voedt wat je wilt doen groeien en je neemt weg wat dat in de weg staat.   Je voedt datgene wat vreugde geeft en vervulling en je neemt weg wat geestdodend is, saai, en niet meer vervullend, omdat dat al vervuld is. Je voedt de zonneschijn in je leven en je neemt weg datgene dat de zonneschijn versluiert, als wolken voor de zon. Je voedt het licht in je hart en je neemt weg het verduisterde in je hart. Je voedt de vriendschaps- en liefdes-gevoelens tussen mensen en je neemt weg de versluierende contacten. Je voedt het licht trillende licht van de Nieuwe Aarde en je voedt en je voedt en je voedt. En daarmee neem je weg de zwaarte die blokkerend werkt. 
 
Heel veel verdriet heeft zijn oorsprong in afscheiding, welke dan ook, d.w.z. van de Bron, de eerste, of alle apartheid later op Aarde. Dit contact met ons is één stap terug van dualiteit naar eenheid. Dat is bijzonder: het heeft veel te maken met vertrouwen en voldoende heelheid in jezelf om het aan te kunnen en te durven en in zekerheid te kunnen doen en het schept veel vreugde. Hoeveel meer mensen dit aan kunnen, ook al is het maar een beetje, des te meer de Aarde kan helen en kan terug keren in haar pristine beauty, haar oorspronkelijke schoonheid. Kortom, jullie zijn op de weg terug.

Lieve broeder, zuster, jullie keren terug waar jullie ooit vertrokken. Het is een lange reis geweest: veel vergetelheid, veel ervaringen, veel dompers ook. Ook veel momenten van extase, maar de dualiteit staat de duurzaamheid van iets eigenlijk moeilijk of niet toe. Maar de grote tweespalt, wegen die alsmaar verder uiteen lijken te gaan, zijn bewandeld en buigen nu weer naar elkaar toe. Het meest extreme woedt nog een beetje na, maar de her-buiging naar elkaar toe is begonnen, definitief, niet meer te stoppen. Het verheugt ons in dit herstel van contact, in dit herstel van verbinding, en daarmee van een perspectief dat lang ontbroken heeft. En jullie niet aflatende wens, ergens diep in jullie hart en in jullie ziel verborgen, om die verbindingen te herstellen, is behulpzaam geweest om dat mogelijk te maken, dat dit mag gebeuren. 

Voor velen zal dit nog een utopie lijken, of een fantasie, maar diegenen die stug hebben volgehouden, zullen merken dat dit een werkelijkheid, een innerlijke werkelijkheid kan worden, die ze niet meer uit hun stevige gevestigd-zijn-in-zichzelf zal laten wegstoten. Jullie zijn begonnen aan de thuisreis en in het begin is dit voor de meesten nog niet eens zichtbaar, maar degenen die gevoelig genoeg zijn, of die zich er toe aangetrokken voelen, zullen merken dat jullie steeds meer mensen als medestanders vinden. In het begin was er een enkeling, toen enkelen, en nu groeit dat aantal en zullen het er steeds meer worden en zal het zich heel snel vermenigvuldigen. Dus, wat nog traag en moeizaam lijkt, zal opeens, verrassend snel, door een veel groter aantal, een meerderheid zeg maar, worden aanvaard en overgenomen. Ga rustig verder. Blijf in je goede sfeer, in je vertrouwen, en weet dat jullie verbonden zijn met ons, in een groeiende samenleving, door alle sferen heen.  (Akbaran van Andromeda via Nienke)