LADY LUMINA

Lady Lumina is de partner van elohim Apollo. 

Tekst van Lydia:

Lady Lumina werd heel vroeger als maangodin vereerd. Nu laat zij zich zien als een sterke liefdevolle energie, die de mens weer bewust wil maken van het feit dat alles leven, bewustzijn en eenheid is. Dat we anders met de natuur om moeten gaan. We houden geen rekening meer met de natuurlijke omstandigheden, zoals de maanstanden, eb en vloed

Wanneer we weer als vanouds gaan leven met deze natuurlijke invloeden, zal alles zich in de toekomst voorspoediger gaan ontwikkelen.  We gaan ons dan weer meer één en verbonden voelen met de natuur, de aarde en alle levende wezens. We zijn onszelf en de eenheid vergeten. Daarom laten deze Elohim dames zich nu zo sterk zien en voelen. Lumina brengt het licht overal en op elk tijdstip van de dag naar mensen toe. Wie zich met haar verbindt, voelt zich lichter en rustiger worden. Lumina wijst ons er op dat we met alles om ons heen verbonden zijn, of we willen of niet. 

Lady Lumina: 

"Ik blijf beschikbaar voor hen die mij zoeken. Ik hoop dat velen dat zullen doen. Lumina, mijn naam als lichtdraagster, zal ook het licht van bewustzijn in jou verder doen ontsteken, als je dat wilt. Het zachte, vrouwelijke licht, vermengd met de kracht van Goddelijk weten, geeft nieuwe wijsheid, nieuwe verbondenheid. Zie het hart als de poort. De toegangspoort tot die Goddelijke kracht, tot dat licht, dat nieuwe wijsheid aan inzichten kan gaan schenken. Mits jij dat wilt, mens op Aarde.

Mijn kwaliteiten? Jou doen inzien dat je één bent met het scheppingslicht, één bent met de Bron, één bent met wat jij ervaart in de uiterlijke schepping op Aarde. Er is niets buiten jou, waar jij niet aan gerelateerd bent. Zie de verwevenheid. Voel de vreugde van het ervaren van meer eenheid, meer synchroniciteit. Zie, voel, weet, dat die ervaring jouw deel is en jou deelgenoot maakt. Wat jij denkt, voelt, weet, maakt verschil. MŠŠk dan ook dat verschil, mens op Aarde. Want zů beÔnvloed je de Aarde om tot nieuwe ontwikkeling en nieuw bewustzijn te komen!" (Lumina via Nienke)

"Nu is het belangrijk dat de energieŽn aangereikt worden bij ieder individu en van binnen doorwerken. Na voldoende geÔntegreerd te zijn, zullen ze naar buiten toe doorwerken en dan pas kunnen ze worden doorgegeven. Wat lineair is ontwikkeld, gaat zich breder en in andere verbanden verder ontwikkelen. Anders dan te voren: multi-dimensioneel, holistisch. Jullie zijn de verandering om dit op Aarde weer te geven, dus natuurlijk zien jullie er nog niet veel van. Jullie zélf zijn de verandering. De rijkdom ervan zal zich tonen." (Lumina via Eric)


 

 

Elohim Lady Lumina